dr hab. Henryk Gacki

Stanowisko: profesor Politechniki Śląskiej
Pełniona funkcja: Koordynator programu Realmaths
Email: Henryk.Gacki@polsl.pl
Numer ORCID: 0000-0002-0181-1185
Plan zajęć: https://plan.polsl.pl/
Zespół dydaktyczny: Wydział Matematyki Stosowanej, kierunek Matematyka
Dyplom magistra: Uniwersytet Śląski, 1976
Stopień doktora: Uniwersytet Śląski, 1984
Stopień doktora habilitowanego: Uniwersytet Śląski, 2008