lic. Marianna Konkol

Stanowisko: kierownik Biura Dziekana
Pełniona funkcja: kierownik Biura Dziekana
Pokój do pracy i konsultacji: MS 309A
Telefon służbowy: 32 2372029/2039
Email: Marianna.Konkol@polsl.pl