prof. dr hab. Viktor Kulyk

prof. dr hab. Viktor Kulyk Stanowisko: profesor
Pokój do pracy i konsultacji: MS 503 II
Email: Viktor.Kulyk@polsl.pl
Plan zajęć: https://plan.polsl.pl/
Zespół dydaktyczny: Wydział Matematyki Stosowanej, kierunek Matematyka
Dyplom magistra: Czernowicy, Ukraina 1971
Stopień doktora: Uniwersytet Kijowski, 1976
Stopień doktora habilitowanego: Uniwersytet Kijowski, 1989
Zainteresowania naukowe: Równania różniczkowe. Teoria sterowania. Teoria nieliniowych drgan. Inwariantne rozmaitości zakładów różniczkowych.
Hobby: Stolarstwo
Najważniejsze prace naukowe:
1) Dichotomies and Stability in Nonautonomous Linear Systems, Taylor & Francis Inc, London 2003.
2) Issliedowania dichotomii liniejnych sistem differencjalnych urawnienij s pomoszcziu funkcji Lapunowa, Kijow, Naukowa dumka, 1990.
3) Pro wlastywist regularnosti dejakych linijnych rozszyren dynamicznych system na tori, UKRAINSKYJ MATEMATYCZNYJ ŻURNAL, 2002, т.54.№4.
4) The Invariant Toruses of Linear Extensions of Dynamic Systems, NONLINEAR OSCILLATIONS, National Academy of Sciences of Ukraine, 2001, vol. 4, no. 2, 234-240.
5) On weak regular properties of linear expansion of dynamic systems, NONLINEAR OSCILLATIONS, National Academy of Sciences of Ukraine, 1999, vol. 2, no 1, 115-127.