mgr Michał Różański

mgr Michał Różański Stanowisko: asystent
Pokój do pracy i konsultacji: MS 413
Telefon służbowy: 32 237 13 71
Email: Michal.Rozanski@polsl.pl
Plan zajęć: https://plan.polsl.pl/
Zespół dydaktyczny: Wydział Mechaniczny Technologiczny oraz Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Dyplom magistra: Politechnika Śląska, 2016
Zainteresowania naukowe: Teoria miary, geometria różniczkowalna i kombinatoryka
Najważniejsze prace naukowe:
1) Michał Różański, On Słota-Wituła problem concerning the value of some determinants, Zeszyty Naukowe Politechnika Śląska, zeszyt 5, 43-46, (2015).
2) Michał Różański, Damian Słota, Marcin Szweda, Roman Wituła, Some new remarks on l=p and l>p families, International Journal of Pure and Applied Mathematics, tom 94, zeszyt 2, 241-250, (2014).