dr Alicja Samulewicz

dr Alicja Samulewicz Stanowisko: adiunkt
Pokój do pracy i konsultacji: MS 413
Telefon służbowy: 32 237 13 71
Email: Alicja.Samulewicz@polsl.pl
Plan zajęć: https://plan.polsl.pl/
Zespół dydaktyczny: Wydział Elektryczny
Dyplom magistra: Uniwersytet Wrocławski, 1993
Stopień doktora: Uniwersytet Wrocławski, 2003
Zainteresowania naukowe: Topologia nieskończenie wymiarowa. Teoria continuów. Deskryptywna teoria mnogości.
Najważniejsze prace naukowe:
1) Prajs J.R i Swół A., On continua comparable with all continua
2) Charatonik W.J., Samulewicz A., On size mappings, Rocky Mountain J. Math. 32 (2002), no 1, 45-69.
3) Samulewicz A., The space of size maps is homeomorphic to the Hilbert space l2, Bol. Sob=c. Mat. Mexicana 9 (2003), no 3, 287-290.
4)Samulewicz A., The hyperspace of hereditarily decomposable subcontinua of a cube is the Hurewicz set, Topology and its Applications 154 (2007), str. 985-995.
5) Krupski P. i Samulewicz A., Strongly countable dimensional compacta form the Hurewicz set, Topology and its Applications 154 (2007), str. 996-1001.