dr inż. Roksana Słowik

dr inż. Roksana Słowik Stanowisko: adiunkt
Pełniona funkcja: Pełnomocnik Dziekana ds. Monitorowania Karier Absolwentów
Pokój do pracy i konsultacji: MS 508 II
Telefon służbowy: 32 237 11 17
Email: Roksana.Slowik@polsl.pl
Plan zajęć: https://plan.polsl.pl/
Zespół dydaktyczny: Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Dyplom magistra: Politechnika Śląska, 2010
Zainteresowania naukowe: macierze nieskończone
Najważniejsze prace naukowe:
1) The lower central series of subgroups of the Vershik-Kerov group, Linear Algebra Appl. 436 (2012), 2299 - 2310
2) Parabolic subgroups of column-finite infinite matrices, Linear Algebra Appl. 437 (2012), 519 - 524 (wspólnie z W. Hołubowskim).
3) On one property of normal subgroups of infinite unitriangular matrices, Linear Algebra Appl. 437 (2012), 2300 - 2307.
4) Expressing infinite matrices as products of involutions, Linear Algebra Appl. 438 (2013), 399 - 404.
5) Real elements in T_n(K), Linear Multilinear Algebra 61 (2013), 667 - 677.