dr inż. Jacek Uryga

dr inż. Jacek Uryga Stanowisko: adiunkt
Pełniona funkcja: Pełnomocnik Dziekana ds. BHP oraz Gospodarki substancjami i Odpadami Niebezpiecznymi; kierownik zespołu dydaktycznego matematyków na Wydziale Elektrycznym
Pokój do pracy i konsultacji: MS 413
Telefon służbowy: 32 237 13 71
Email: Jacek.Uryga@polsl.pl
Plan zajęć: https://plan.polsl.pl/
Zespół dydaktyczny: Wydział Elektryczny
Dyplom magistra: Politechnika Śląska, 1984
Stopień doktora: Instytut Matematyki PAN, 1988