dr hab. inż. Marcin Woźniak, prof. PŚ

dr hab. inż. Marcin Woźniak Stanowisko: profesor Politechniki Śląskiej
Pełniona funkcja: Pełnomocnik Dziekana ds. Lokalnej Administracji Bezpieczeństwa Informacji; Lokalny pełnomocnik ochrony danych osobowych (LPODO)
Pokój do pracy i konsultacji: MS 517
Telefon służbowy: 32 237 13 41
Email: Marcin.Wozniak@polsl.pl
Numer ORCID: 0000-0002-9073-5347
Plan zajęć: https://plan.polsl.pl/
Zespół dydaktyczny: Wydział Matematyki Stosowanej, kierunek Informatyka
Dyplom magistra: Politechnika Śląska, 2007
Stopień doktora: Politechnika Śląska
Stopień doktora habilitowanego: Politechnika Częstochowska, 2019
Zainteresowania naukowe: modelowanie systemów, sztuczna inteligencja, sieci neuronowe, wnioskowanie rozmyte, algorytmy pozyskiwanie wiedzy
Najważniejsze prace naukowe:
1. A. Nowak, M.Woźniak: Analysis of the active module mechatronical systems. Zbiór refer. Konferencji "Mechanika 2008", Kaunas 2008
2. A. Nowak., M. Woźniak: Algorithm for optimization of the active module by use of the genetic algorithm. Acta Mechanica Slovaca, ISNN 1335-2393, Košice 3C/2008, str. 307-316
3. A. Nowak, M.Woźniak: Multiresolution derives analysis of module mechatronical systems. Mechanika Nr.6(74), ISNN 1392-1207, Kaunas 2008, str. 45-51
4. A. Nowak, M.Woźniak: Optimization of the active vibroisolation system for operator's cabin with the hydropneumatical element. Transactions of the Universities of Košice, ISSN 1335-2334, Košice 3/2009, str. 113-116
5. A. Nowak, M.Woźniak: The model of the active control system for vibration isolation of the cabin of the vehicle based on an artificial neural network. Zbornik Referátov 51. Medzinárodná verdická konferencia katedier castr a mechanizmov strojov, Košice-Slovensky Raj 2010, str. 219-224,