dr inż. Marek Żabka

dr inż. Marek Żabka Stanowisko: adiunkt
Pełniona funkcja: kierownik zespołu dydaktycznego matematyków w Ośrodku w Zabrzu; opiekun laboratorium 409
Pokój do pracy i konsultacji: MS 508 I
Telefon służbowy: 32 237 20 43
Email: Marek.Zabka@polsl.pl
Strona www: http://tales.ms.polsl.pl/marek.zabka
Plan zajęć: https://plan.polsl.pl/
Zespół dydaktyczny: Ośrodek Zabrze
Dyplom magistra: Politechnika Śląska, 1981
Stopień doktora: Uniwersytet Śląski, 1997
Zainteresowania naukowe: Grupy, półgrupy skracalne. TeX.
Hobby: TeX, góry, zdjecia.
Najważniejsze prace naukowe:
1) Macedońska O., Żabka M., On equivalence of semigroup identies, Mathematica Scandinavica, 2001.
2) Weak automorphisms of the permutation groups Sn, Publ. Math. Debrecen 43 (1993).
3) The group operations on a group with a free subgroup, Demonstaratio Math. 27, 1994.
4) Kucharzewski M., Szociński B., Żabka M., On the relation between abstract and geometrical equivalence of abstract object, Ann. Polon. Math. 52, 1990.