Archiwalne karty przedmiotów

Wszystkie aktualne karty przedmiotów znajdują się w systemie USOS (zobacz karty z naszego Wydziału).

Karty przedmiotów na rok akademicki 2022-23

Karty przedmiotu w języku angielskim
(Course cards in English for the academic year 2022-23)

Karty przedmiotów na rok akademicki 2021-22

Karty przedmiotu w języku angielskim
(Course cards in English for the academic year 2021-22)

Karty przedmiotów na rok akademicki 2020-21

Karty przedmiotu w języku angielskim
(Course cards in English for the academic year 2020-21)

Informatyka, stopień II

Informatyka, stopień I

Informatyka, stopień I (studia niestacjonarne)

Matematyka, stopień II

Matematyka, stopień I

Karty przedmiotów na rok akademicki 2019-20

Karty przedmiotu w języku angielskim
(Course cards in English for the academic year 2019-20)

Informatyka, stopień II

Informatyka, stopień I

Informatyka, stopień I (studia niestacjonarne)

Matematyka, stopień II

Matematyka, stopień I