Karty przedmiotów w systemie USOS (2021-22)

Informatyka, stopień I, semestr 1 (studia stacjonarne)

Algebra i logika I
Analiza matematyczna I
Fizyka I
Programowanie I
Techniki i narzędzia komunikacji
Wprowadzenie do informatyki

Informatyka, stopień I, semestr 2 (studia stacjonarne)

Algebra i logika II
Analiza matematyczna II
Fizyka II
Laboratorium techniki komputerowej
Ochrona własności intelektualnej
Programowanie II
Sieci komputerowe i internet
Wprowadzenie do przedsiębiorczości
Wychowanie fizyczne

Informatyka, stopień I, semestr 3 (studia stacjonarne)

Język angielski (B2)
Język angielski (C1)
Algorytmy i struktury danych
Informacja i kompresja danych
Języki skryptowe
Metody numeryczne
Programowanie III
Systemy operacyjne

Informatyka, stopień I, semestr 4 (studia stacjonarne)

Bazy danych
Fotografia cyfrowa
Inżynieria biomedyczna w praktyce
Inżynieria biomedyczna w praktyce-elementy matematyki w zastosowaniach
Informatyka obrazu
Informatyka obrazu
Matematyka dyskretna
Programowanie obiektowe i graficzne
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
Systemy sztucznej inteligencji
Zarządzanie systemami informatycznymi

Informatyka, stopień I, semestr 5 (studia stacjonarne)

Aplikacje mobilne dla systemu Android
Aplikacje mobilne - projekt zespołowy
Blockchain
Bezpieczeństwo sieci komputerowych i systemów teleinformatycznych
Eksploracja danych
Geosciences, Technologies for a circular economy, European Values and Culture
Introduction to computer modeling and simulations
Introduction to category theory in theoretical computer science
Inżynieria oprogramowania
Jezyki skryptowe w analizie danych
Kryptograficzne metody ochrony informacji
LaTeX dla informatyków
Mobilne aplikacje webowe
Modeling with R
Python w analizie danych
Queuing theory
Random walks on graphs
Statystyczna analiza danych
Selected optimization methods
Selected topics in graph theory
Teoria szachów
Zarządzenie sieciowymi systemami operacyjnymi I

Informatyka, stopień I, semestr 6 (studia stacjonarne)

Aplikacje mobilne dla systemu iOS
Aplikacje mobilne - projekt zespołowy
Cyberbezpieczeństwo
Development of Computer Games
Fotografia cyfrowa
Heurystyczne metody optymalizacyjne
Informatyczne platformy analizy danych
Jezyk R
Mobilne interfejsy multimedialne
Matematyczne podstawy analizy obrazów 2D i 3D
Praktyka zawodowa 3 miesiące
Program specialization and metaprogramming
Podstawy uczenia maszynowego
Praca zespołowa w projektach IT
Seminarium
Zarządzanie sieciowymi systemami operacyjnymi II
Technologie wirtualizacji serwerów i aplikacji

Informatyka, stopień I, semestr 7 (studia stacjonarne)

Projekt inżynierski i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
Projekt inżynierski - pracownia projektowa
Praktyka zawodowa 3 miesiące
Seminarium