Karty przedmiotów w systemie USOS (2022-23)

Informatyka, stopień I, semestr 1 (studia stacjonarne)

Algebra i logika I
Analiza matematyczna I
Fizyka I
Programowanie I
Techniki i narzędzia komunikacji
Wprowadzenie do informatyki

Informatyka, stopień I, semestr 2 (studia stacjonarne)

Algebra i logika II
Analiza matematyczna II
Fizyka II
Laboratorium techniki komputerowej
Ochrona własności intelektualnej
Programowanie II
Sieci komputerowe i internet
Wprowadzenie do przedsiębiorczości

Informatyka, stopień I, semestr 3 (studia stacjonarne)

Algorytmy i struktury danych
Informacja i kompresja danych
Języki skryptowe
Metody numeryczne
Programowanie III
Systemy operacyjne

Informatyka, stopień I, semestr 4 (studia stacjonarne)

Bazy danych
Matematyka dyskretna
Programowanie obiektowe i graficzne
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
Systemy sztucznej inteligencji
Zarządzanie systemami informatycznymi

Informatyka, stopień I, semestr 5 (studia stacjonarne)

Aplikacje mobilne dla systemu Android
Aplikacje mobilne - projekt zespołowy
Al Security
Graphs and Algorithms
Bezpieczeństwo sieci komputerowych i systemów teleinformatycznych
Computational Geometry
Complexity Theory
Eksploracja danych
Fundamentals and implementations of modeling ans simulations
Fundamental optimization procedures
Inżynieria oprogramowania
Jezyki skryptowe w analizie danych
Kryptograficzne metody ochrony informacji
LaTeX dla informatyków
Mobilne aplikacje webowe
Modeling with R
Python w analizie danych
Program specialization and metaprogramming
Zarządzenie sieciowymi systemami operacyjnymi I

Informatyka, stopień I, semestr 6 (studia stacjonarne)

Algorytmy geometrii obliczeniowej na płaszczyźnie
Aplikacje mobilne dla systemu iOS
Development of Computer Games
Heurystyczne metody optymalizacyjne
Mobilne interfejsy multimedialne
Praktyka zawodowa 3 miesiące
Program specialization and metaprogramming
Praca zespołowa w projektach IT
Sieci bezprzewodowe
Teoria kolejek
Teoria szachów
Technologie wirtualizacji serwerów aplikacji

Informatyka, stopień I, semestr 7 (studia stacjonarne)

Bezpieczeństwo rozwiązań skonteneryzowanych
Fotografia cyfrowa
Projekt inżynierski
Praktyka zawodowa 3 miesiące
Zastosowania sztucznej inteligencji