Karty przedmiotów w systemie USOS (2022-23)

Informatyka, stopień I-ns, semestr 1 (studia niestacjonarne)

Algebra i logika I
Analiza matematyczna I
Fizyka I
Programowanie I
Techniki i narzędzia komunikacji
Wprowadzenie do informatyki

Informatyka, stopień I-ns, semestr 2 (studia niestacjonarne)

Algebra i logika II
Analiza matematyczna II
Etyka i pragmatyka zawodu
Fizyka 2
Laboratorium techniki komputerowej
Ochrona własności intelektualnej
Programowanie II
Sieci komputerowe i internet
Wprowadzenie do przedsiębiorczości

Informatyka, stopień I-ns, semestr 3 (studia niestacjonarne)

Algorytmy i struktury danych
Informacja i kompresja danych
Języki skryptowe
Metody numeryczne
Programowanie III
Systemy operacyjne

Informatyka, stopień I-ns, semestr 4 (studia niestacjonarne)

Bazy danych
Matematyka dyskretna
Programowanie obiektowe i graficzne
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
Systemy sztucznej inteligencji
Zarządzanie systemami informatycznymi

Informatyka, stopień I-ns, semestr 5 (studia niestacjonarne)

Inżynieria oprogramowania
Języki skryptowe w analizie danych
Statystyczna analiza danych

Informatyka, stopień I-ns, semestr 6 (studia niestacjonarne)

Algorytmy tomografii komputerowej
Aplikacje mobilne dla systemu iOS
Bezpieczeństwo rozwiązań skonteneryzowanych
Mobilne interfejsy multimedialne

Informatyka, stopień I-ns, semestr 7 (studia niestacjonarne)

Jezyk R II