Karty przedmiotów w systemie USOS (2022-23)

Informatyka, stopień I-ns, semestr 1 (studia niestacjonarne)

Algebra i logika I
Analiza matematyczna I
Fizyka I
Programowanie I
Techniki i narzędzia komunikacji
Wprowadzenie do informatyki

Informatyka, stopień I-ns, semestr 3 (studia niestacjonarne)

Algorytmy i struktury danych
Informacja i kompresja danych
Języki skryptowe
Metody numeryczne
Programowanie III
Systemy operacyjne

Informatyka, stopień I-ns, semestr 5 (studia niestacjonarne)

Inżynieria oprogramowania
Języki skryptowe w analizie danych
Statystyczna analiza danych

Informatyka, stopień I-ns, semestr 7 (studia niestacjonarne)

Jezyk R II