Karty przedmiotów w systemie USOS (2021-22)

Informatyka, stopień II, semestr 1 (studia stacjonarne)

Komercjalizacja badań naukowych
Matematyka stosowana
Przetwarzanie obrazów i grafika komputerowa
Statystyka i teoria obsługi masowej
Zaawansowane algorytmy i struktury danych
Zaawansowane biblioteki programistyczne

Informatyka, stopień II, semestr 2 (studia stacjonarne)

Algorithms for image processing and computer vision
Advances of neural networks computing
Aplikacje uczenia maszynowego w systemach interakcji człowiek-maszyna
Grafy i sieci
Język hiszpański (A1)
Kryptografia
Modelowanie i analiza systemów informatycznych
Modelowanie matematyczne
Bezpieczeństwo systemów informatycznych
Język niemiecki (A1)
Język rosyjski (A1)
Teoria informacji
Zaawansowane aplikacje systemów sztucznej inteligencji

Informatyka, stopień II, semestr 3 (studia stacjonarne)

Algorytmy tomografii komputerowej
Biomatematyka
Inteligent robot programming technologies
Algorytmy i oprogramowanie kryptograficzne
Metody numeryczne w technice
Podstawy druku 3D
REST API - integracja platform sprzedażowych
Software evolution and maintenance
Seminarium
Teoria informacji:kody i kompresja
Testowanie oprogramowania

Informatyka, stopień II, semestr 4 (studia stacjonarne)

Praca dyplomowa magisterska
Praktyka zawodowa
Seminarium dyplomowe