Karty przedmiotów w systemie USOS (2022-23)

Informatyka, stopień II, semestr 2 (studia stacjonarne)

Algorithms for image processing and computer vision
Advances of neural networks computing
Aplikacje uczenia maszynowego w systemach interakcji człowiek-maszyna
Bezpieczeństwo systemów informatycznych
Grafy i sieci
Kryptografia
Modelowanie i analiza systemów informatycznych
Modelowanie matematyczne
Teoria informacji
Zaawansowane aplikacje systemów sztucznej inteligencji

Informatyka, stopień II, semestr 4 (studia stacjonarne)

Praktyka zawodowa
Seminarium dyplomowe