Karty przedmiotów w systemie USOS (2021-22)

Matematyka, stopień II, semestr 1 (studia stacjonarne)

Analiza matematyczna I
Ekonomia
Język hiszpański (A1)
Logika i podstawy matematyki
Modelowanie i symulacja stochastyczna
Język niemiecki (A1)
Język rosyjski (A1)
Seminarium 1
Topologia

Matematyka, stopień II, semestr 2 (studia stacjonarne)

Analiza funkcjonalna
Analiza matematyczna II
Algebra z zastosowaniami
Metody eksploracji danych
Programowanie obiektowe
Równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe
Szkolenie w zakresie etyki
Seminarium 2
Szkolenie w zakresie własności intelektualnej

Matematyka, stopień II, semestr 3 (studia stacjonarne)

Ekonomia matematyczna
Introduction to computer modeling and simulations
Matematyka finansowa
Mathematical foundation of cryptography
Metody numeryczne w technice
Programowanie matematyczne
Queuing theory
Rachunek operatorowy
Selected topics of graph theory
Teoria dystrybucji
Wybrane metody modelowania matematycznego
Wybrane zagadnienia analizy funkcjonalnej
Wybrane zagadnienia analizy zespolonej

Matematyka, stopień II, semestr 4 (studia stacjonarne)

Analiza i wizualizacja danych
Biomatematyka
Elementy teorii fraktali
Metody matematyczne w zarządzaniu
Praca dyplomowa magisterska
Programowanie obiektowe w T-SQL Microsoft SQL Server
Przestrzenie Sobolewa
Przestrzenie Sobolewa
Seminarium dyplomowe