Karty przedmiotów w systemie USOS (2022-23)

Matematyka, stopień II, semestr 1 (studia stacjonarne)

Analiza matematyczna I
Ekonomia
Logika i podstawy matematyki
Modelowanie i symulacja stochastyczna
Seminarium 1
Topologia

Matematyka, stopień II, semestr 2 (studia stacjonarne)

Analiza funkcjonalna
Analiza matematyczna II
Algebra z zastosowaniami
Metody eksploracji danych
Programowanie obiektowe
Równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe
Szkolenie w zakresie etyki
Seminarium 2

Matematyka, stopień II, semestr 3 (studia stacjonarne)

Fundamentals and implementations of modeling ans simulations
Kodowanie
Kryptografia
Metody numeryczne w technice
Queuing theory
Teoria informacji
Wybrane zagadnienia z zakresu zastosowań matematyki

Matematyka, stopień II, semestr 4 (studia stacjonarne)

Kombinatoryczna teoria grup
Modelowanie matematyczne w ekonomii
Praca dyplomowa magisterska
Programowanie obiektowe w T-SQL Microsoft SQL Server
Seminarium dyplomowe
Systemy kryptograficzne
Teoria modelowania sieci neuronowych
Teoria prognozowania z wykorzystaniem języków skryptowych
Wykład z kombinatoryki