Politechnika Śląska
Wydział Matematyki Stosowanej
Katedra Matematyki


Adres: ul. Kaszubska 23, 44-100 Gliwice
Sekretariat, pokój 501
Telefon: +48 32 237 28 64
Email: RMS1@polsl.pl

W Katedrze Matematyki nasze zainteresowania naukowe obejmują m.in. teorię macierzy (przedmiotem badań są m. in. teoria spektralna, macierze hermitowskie, nierówności macierzowe), teorię Ramsey’a, wybrane działy matematyki dyskretnej (przedmiotem badań są tożsamości kombinatoryczne w obrębie znanych i nowych ciągów wielomianów, wybrane własności takich ciągów w ogólnym kontekście – np. własności sprzężoności par wybranych ciągów, zagadnienia zliczania, liczby Catalana), grupę permutacji na zbiorze liczb naturalnych w powiązaniu z teorią szeregów i ogólną teorię szeregów, teorię wielomianów (wybrane zagadnienia), elementarną i analityczną teorię liczb oraz klasyczną analizę matematyczną.Kierownik Katedry:

dr hab. inż. Roman Wituła, prof. PŚ
Katedra Matematyki
Politechnika Śląska
Wydział Matematyki Stosowanej
Katedra Matematyki (RMS1)
ul. Kaszubska 23, 44-100 Gliwice
Kontakt
Sekretariat: pokój 501 (budynek RMS)
Telefon: +48 32 237 28 64
E-mail: RMS1@polsl.pl