Politechnika Śląska
Wydział Matematyki Stosowanej
Katedra Matematyki


Adres: ul. Kaszubska 23, 44-100 Gliwice
Sekretariat, pokój 501
Telefon: +48 32 237 28 64
Email: RMS1@polsl.plKierownik Katedry:

dr hab. inż. Roman Wituła, prof. PŚ
Katedra Matematyki
Politechnika Śląska
Wydział Matematyki Stosowanej
Katedra Matematyki (RMS1)
ul. Kaszubska 23, 44-100 Gliwice
Kontakt
Sekretariat: pokój 501 (budynek RMS)
Telefon: +48 32 237 28 64
E-mail: RMS1@polsl.pl