Formularze i druki

  Studia:
 • Karta przedmiotu zgodna z formularzem z USOSa [.odt]
 • Karta grupowa [.xlsx] [.pdf]
 • Karta grupowa (dwustronna) [.xlsx] [.pdf]
 • Karta grupowa - protokół ocen cząstkowych/końcowych [.xls] [.pdf]
 • Formularz zastępstw i odrabiania zajęć [.docx]
 • Formularz zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej [.docx]
 • Protokół Hospitacji [.docx]
 • Karta hospitacji doktoranta [.docx]
 • Harmonogram dni wolnych w zamian za prowadzenie zajeć dydaktycznych w soboty i niedziele (zarządzenie nr 170/2023 z dnia 21.09.2023 r) [.docx]
 • Rozliczenie dni wolnych w zamian za prowadzenie zajeć dydaktycznych w soboty i niedziele (zarządzenie nr 170/2023 z dnia 21.09.2023 r) [.docx]

  Wyjazdy, delegacje, dofinansowania:
 • Wniosek o udział w konferencji krajowej [.doc] [.pdf]
 • Kalkulacja delegacji [.xls]
 • Rozliczenie kalkulacji delegacji [.xlsx]
 • Zapytanie o rezerwacje (bilety lotnicze) [.doc]
 • Zarządzenie nr 151/2022 w sprawie wyjazdów zagranicznych pracowników, doktorantów i studentów oraz osób niebędących pracownikami Politechniki Śląskiej (z dnia 12.10.2022) [.pdf]
  • Wniosek o wyjazd za granice - pracownik (z dnia 12.10.2022) [.docx]
  • Wniosek o wyjazd za granice - doktorant, student, osoba niebędąca pracownikiem (z dnia 12.10.2022) [.docx]
  • Umowa (z dnia 12.10.2022) [.docx]
  • Sprawozdanie z wyjazdu zagranicznego (z dnia 12.10.2022) [.docx]

  Publikacje:
 • Publikacje w czasopismach naukowych - punktacja według wykazów MNiSW
 • Komunikat z 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe [.pdf]
 • Wykaz czasopism z 18 grudnia 2019 r. (artykuły z lat 2019-2020) [.pdf]
 • Wykaz czasopism z 25 stycznia 2017 r. - wykaz A (artykuły z lat 2017-2018) [.pdf]
 • Wykaz czasopism z 25 stycznia 2017 r. - wykaz B (artykuły z lat 2017-2018) [.pdf]
 • Wykaz czasopism z 25 stycznia 2017 r. - wykaz C (artykuły z lat 2017-2018) [.pdf]

  Ustawy, zarządzenia, uchwały:
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. –​ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) [.pdf]
 • Zarządzenie nr 8/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 28.01.2019 r. w sprawie określenia kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup nauczycieli akademickich, rodzajów stanowisk oraz trybu i podmiotu dokonującego oceny okresowej [.pdf]
  • Załącznik do zarządzenia nr 8/2019: Arkusz oceny okresowej nauczyciela akademickiego [.docx]
 • Zarządzenie nr 30/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 05.03.2019 r. w sprawie pierwszej oceny okresowej nauczycieli akademickich [.pdf]
Katedra Matematyki
Politechnika Śląska
Wydział Matematyki Stosowanej
Katedra Matematyki (RMS1)
ul. Kaszubska 23, 44-100 Gliwice
Kontakt
Sekretariat: pokój 501 (budynek RMS)
Telefon: +48 32 237 28 64
E-mail: RMS1@polsl.pl