Czasopisma

Na Wydziale Matematyki Stosowanej redagowane są następujące czasopisma:


SJPAM - Silesian Journal of Pure and Applied Mathematics
MINUT - Matematyka i Informatyka na Uczelniach Technicznych
Katedra Matematyki
Politechnika Śląska
Wydział Matematyki Stosowanej
Katedra Matematyki (RMS1)
ul. Kaszubska 23, 44-100 Gliwice
Kontakt
Sekretariat: pokój 501 (budynek RMS)
Telefon: +48 32 237 28 64
E-mail: RMS1@polsl.pl