Wydział Matematyki Stosowanej
Politechnika Śląska Wydział Matematyki Stosowanej Poczta polsl.pl English version
Gliwickie Koło PTM Baza "DOROBEK" Plan zajęć
O Katedrze

Z życia Katedry

Kierownik

Sekretariat

Pracownicy

Zespoły dydaktyczne

Seminaria

Czasopisma

Monografie

Konferencja "Groups and Their Actions"

Konferencja ZaMa

Konferencja OKNMUT

Formularze i druki

System SOD

Dział IT


Druki i formularzeStudia:
 • Karta przedmiotu - stary wzór [.doc]
 • Karta przedmiotu - nowy wzór (dla przedmiotów prowadzonych w cyklu kształcenia rozpoczynającym się od roku 2019/20) [.docx]
 • Karta przedmiotu - nowy wzór w języku angielskim (dla przedmiotów prowadzonych w cyklu kształcenia rozpoczynającym się od roku 2019/20) [.doc]
 • Karta grupowa [.xlsx] [.pdf]
 • Karta grupowa (dwustronna) [.xlsx] [.pdf]
 • Karta grupowa - protokół ocen cząstkowych/końcowych [.xls] [.pdf]
 • Formularz zastępstwa [.doc]
 • Formularz odrabiania zajęć [.doc]
 • Karta zgłoszenia tematu pracy dyplomowej [.docx] [.pdf]
 • Protokół Hospitacji [.doc] [.pdf]
 • Karta hospitacji doktoranta [.docx]


  Wyjazdy, delegacje, dofinansowania:
 • Wniosek o udział w konferencji krajowej [.doc] [.pdf]
 • Kalkulacja delegacji [.xls]
 • Rozliczenie kalkulacji delegacji [.xlsx]
 • Zapytanie o rezerwacje (bilety lotnicze) [.doc]
 • Wniosek o wyjazd za granicę z dnia 24.09.2013 [.doc] [.pdf]
 • Wniosek o skierowanie za granicę z dnia 24.09.2013 [.doc] [.pdf]
 • Skierowanie za granicę z dnia 24.09.2013 [.doc] [.pdf]
 • Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku indywidualnego [.pdf]
 • Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku indywidualnego dziecka [.pdf]


  Publikacje:
 • Publikacje w czasopismach naukowych - punktacja według wykazów MNiSW
 • Wykaz czasopism z 31 lipca 2019 r. (artykuły z lat 2019-2020) [.pdf]
 • Wykaz czasopism z 25 stycznia 2017 r. - wykaz A (artykuły z lat 2017-2018) [.pdf]
 • Wykaz czasopism z 25 stycznia 2017 r. - wykaz B (artykuły z lat 2017-2018) [.pdf]
 • Wykaz czasopism z 25 stycznia 2017 r. - wykaz C (artykuły z lat 2017-2018) [.pdf]


  Ustawy, zarządzenia, uchwały:
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) [.pdf]
 • Zarządzenie nr 8/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 28.01.2019 r. w sprawie określenia kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup nauczycieli akademickich, rodzajów stanowisk oraz trybu i podmiotu dokonującego oceny okresowej [.pdf]
  • Załącznik do zarządzenia nr 8/2019: Arkusz oceny okresowej nauczyciela akademickiego [.docx]
 • Zarządzenie nr 30/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 05.03.2019 r. w sprawie pierwszej oceny okresowej nauczycieli akademickich [.pdf]
 • © 2006 Instytut Matematyki - Politechnika Śląska