Wydział Matematyki Stosowanej
Politechnika Śląska Wydział Matematyki Stosowanej Poczta polsl.pl English version
Gliwickie Koło PTM Baza "DOROBEK" Plan zajęć
O Katedrze

Z życia Katedry

Kierownik

Sekretariat

Pracownicy

Zespoły dydaktyczne

Seminaria

Biblioteka

Czasopisma

Monografie

Konferencja "Groups and Their Actions"

Konferencja ZaMa

Konferencja OKNMUT

Formularze i druki

System SOD

Dział IT


dr Barbara Biły

Stanowisko w IM:st. wykładowca
Pełniona funkcja:
Zakład naukowy:
Pokój do pracy
i konsultacji:
ośrodek Katowice 256, MS 413
Telefon:32 237 13 71
Kontakt:   
Plan:https://plan.polsl.pl/


Dyplom magistra:Uniwersytet Jagiellonski, 1981
Stopień doktora:Uniwersytet Śląski, 1990
Zainteresowania naukowe:Teoria sterowania optymalnego, w szczególności sterowanie układami dyskretnymi, wielowymiarowymi.
Najważniejsze prace naukowe:
1) Biły B. "Nieliniowe zadanie sterowania optymalnego z ograniczeniami w przypadku ogólnego modelu dwuwymiarowego", Matematyka Stosowana, nr 36, W-wa, 1993.
2) Biły B. "Optymalny regulator liniowo-kwadratowy dla układu 2-D", Zeszyty Naukowe Pol.Śl., z.72, G-ce, 1996.
3) Biły B. "Sterowanie optymalne dwuwymiarowego układu liniowego przy kwadratowym wskażniku jakości z ograniczeniami na trajektorię i sterowanie", Matematyka Stosowana, nr 40, W-wa, 1997.
4) Biły B. "Optimality conditions for 2-D nonlinear control systems, Applications Mathematicae", nr 29, W-wa, 2002.
5) Biły B., Drwal G., Grzymkowski R. "Elementy teorii katastrof i wnioskowania w warunkach niepewności, Wykłady z Modelowania Matematycznego", WPKJS, G-ce, 2004.
© 2006 Instytut Matematyki - Politechnika Śląska