Wydział Matematyki Stosowanej
Politechnika Śląska Wydział Matematyki Stosowanej Poczta polsl.pl English version
Gliwickie Koło PTM Baza "DOROBEK" Plan zajęć
O Katedrze

Z życia Katedry

Kierownik

Sekretariat

Pracownicy

Zespoły dydaktyczne

Seminaria

Biblioteka

Czasopisma

Monografie

Konferencja "Groups and Their Actions"

Konferencja ZaMa

Konferencja OKNMUT

Formularze i druki

System SOD

Dział IT


dr Alicja Samulewicz

Stanowisko w IM:st. wykładowca
Pełniona funkcja:
Zakład naukowy:
Pokój do pracy
i konsultacji:
MS 413
Telefon:32 237 13 71
Kontakt:   
Plan:https://plan.polsl.pl/


Dyplom magistra:Uniwersytet Wrocławski, 1993
Stopień doktora:Uniwersytet Wrocławski, 2003
Zainteresowania naukowe:Topologia nieskończenie wymiarowa. Teoria continuów. Deskryptywna teoria mnogości.
Najważniejsze prace naukowe:
1) Prajs J.R i Swół A., On continua comparable with all continua
2) Charatonik W.J., Samulewicz A., On size mappings, Rocky Mountain J. Math. 32 (2002), no 1, 45-69.
3) Samulewicz A., The space of size maps is homeomorphic to the Hilbert space l2, Bol. Sob=c. Mat. Mexicana 9 (2003), no 3, 287-290.
4)Samulewicz A., The hyperspace of hereditarily decomposable subcontinua of a cube is the Hurewicz set, Topology and its Applications 154 (2007), str. 985-995.
5) Krupski P. i Samulewicz A., Strongly countable dimensional compacta form the Hurewicz set, Topology and its Applications 154 (2007), str. 996-1001.
© 2006 Instytut Matematyki - Politechnika Śląska