Wydział Matematyki Stosowanej
Politechnika Śląska Wydział Matematyki Stosowanej Poczta polsl.pl English version
Gliwickie Koło PTM Baza "DOROBEK" Plan zajęć
O Katedrze

Z życia Katedry

Kierownik

Sekretariat

Pracownicy

Zespoły dydaktyczne

Seminaria

Biblioteka

Czasopisma

Monografie

Konferencja "Groups and Their Actions"

Konferencja ZaMa

Konferencja OKNMUT

Formularze i druki

System SOD

Dział IT


Zakłady naukowe w Instytucie Matematyki

Zakład Algebry
Zakład Analizy i Topologii
Zakład Matematyki Obliczeniowej i Przemysłowej
Zakład Informatyki


Zakład Algebry

Seminarium Zakładu

prof. dr hab. Olga Macedońska-Nosalska, Honorowy Profesor Politechniki Śląskiej


Zakład Algebry powstał w 1988 roku (początkowo jako Zakład Teorii Grup). Tematyka badawcza zakładu obejmuje kombinatoryczna teorie grup i półgrup, badanie grup macierzy nieskończonych, metody komputerowe w teorii grup oraz algebrę uniwersalną i logikę. Pracownicy zakładu współpracują z wieloma ośrodkami algebraicznymi w kraju i zagranica. Organizowali międzynarodowe konferencje „Groups and Group Rings”, „Groups and Their Actions”, współpracują ze Studenckim Kołem Naukowym Matematyków. Aktywna działalność naukowa zaowocowała ostatnio obroną habilitacji i kilku doktoratów.
© 2006 Instytut Matematyki - Politechnika Śląska