Wydział Matematyki Stosowanej
Politechnika Śląska Wydział Matematyki Stosowanej Poczta polsl.pl English version
Gliwickie Koło PTM Baza "DOROBEK" Plan zajęć
O Katedrze

Z życia Katedry

Kierownik

Sekretariat

Pracownicy

Zespoły dydaktyczne

Seminaria

Biblioteka

Czasopisma

Monografie

Konferencja "Groups and Their Actions"

Konferencja ZaMa

Konferencja OKNMUT

Formularze i druki

System SOD

Dział IT


Zakłady naukowe w Instytucie Matematyki

Zakład Algebry
Zakład Analizy i Topologii
Zakład Matematyki Obliczeniowej i Przemysłowej
Zakład InformatykiZakład Analizy i Topologii

Tematyka naukowa Zakładu obejmuje zagadnienia regularności liniowych rozszerzeń układów dynamicznych na torusie, uogólnione funkcje Lapunowa w teorii liniowych rozszerzeń oraz w teorii dychotomicznych liniowych układów równań różniczkowych, zagadnienia matematycznej teorii sterowania, całki Aumanna i Riemanna multifunkcji, ich zastosowania w równaniach funkcyjnych, drzewa metryczne, punkty stałe, aproksymacje, operator złożenia (Niemyckiego) generowany przez multifunkcje działający w różnych przestrzeniach funkcyjnych, funkcje analityczne jednej zmiennej, operatory splotu i operatory translacji w przestrzeniach multifunkcji, transformata Fouriera pseudodystrybucji, ultrafiltry na zbiorze liczb naturalnych, różniczkowalność multifunkcji w sensie Banksa-Jacobsa i operatory Niemyckiego, teoria funkcji zmiennej rzeczywistej, analiza zespolona, analiza funkcjonalna, teoria szeregów ortogonalnych, metody optymizacji, teoria dystrybucji, rachunek operatorów, teoria miary, topologia przestrzeni liniowych, zagadnienie aproksymacyjne.
© 2006 Instytut Matematyki - Politechnika Śląska