Wydział Matematyki Stosowanej
Politechnika Śląska Wydział Matematyki Stosowanej Poczta polsl.pl English version
Gliwickie Koło PTM Baza "DOROBEK" Plan zajęć
O Katedrze

Z życia Katedry

Kierownik

Sekretariat

Pracownicy

Zespoły dydaktyczne

Seminaria

Biblioteka

Czasopisma

Monografie

Konferencja "Groups and Their Actions"

Konferencja ZaMa

Konferencja OKNMUT

Formularze i druki

System SOD

Dział IT


Zespoły dydaktyczne w Instytucie Matematyki

Wydziały Architektury oraz Budownictwa Wydział Matematyki Stosowanej
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Mechaniczny Technologiczny oraz Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Wydział Chemiczny Wydział Organizacji i Zarządzania
Wydział Elektryczny Ośrodek Katowice
Wydział Górnictwa i GeologiiWydział Mechaniczny Technologiczny oraz Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

dr inż. Marcin Adam, Pełnomocnik Dziekana ds.Monitorowania Karier Absolwentów, kierownik zespołu dydaktycznego matematyków na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym

dr inż. Rafał Brociek
mgr Martyna Kobielnik
mgr inż. Martyna Maciaszczyk
dr inż. Ewelina Mainka-Niemczyk
mgr inż. Marek Morawiak
mgr inż. Barbara Pakleza
mgr Michał Różański
© 2006 Instytut Matematyki - Politechnika Śląska