dr inż. Marcin Adam

dr inż. Marcin Adam Stanowisko: adiunkt
Pełniona funkcja: Pełnomocnik Dziekana ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia; kierownik zespołu dydaktycznego matematyków na Wydziale Mechanicznym Technologicznym oraz Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki
Pokój do pracy i konsultacji: MS 413
Telefon służbowy: 32 237 13 71
Email: Marcin.Adam@polsl.pl
Plan zajęć: https://plan.polsl.pl/
Zespół dydaktyczny: Wydział Mechaniczny Technologiczny oraz Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Dyplom magistra: Politechnika Śląska, 2002
Stopień doktora: Uniwersytet Śląski, 2010
Zainteresowania naukowe: Analiza matematyczna. Analiza funkcjonalna. Równania i nierówności funkcyjne.
Najważniejsze prace naukowe:
1. M. Adam, S. Czerwik, On the double quadratic difference property, Int. J. of Appl. Math. Stat. 7 (2007), no. Fe07, 18 - 26.
2. M. Adam, S. Czerwik, On the stability of the quadratic functional equation in topological spaces, Banach J. Math. Anal. 1 (2007), no. 2, 245 - 251.
3. M. Adam, On the stability of some quadratic functional equation, J. Nonlinear Sci. Appl. 4 (2011), no. 1, 50 - 59.
4. M. Adam, S. Czerwik, Quadratic operators and quadratic functional equation, in: Nonlinear Analysis: Stability, Approximation and Inequalities, Springer Optimization and Its Applications, Vol. 68, P.M. Pardalos et al. (eds.), Springer, New York, 2012, 13 - 37.

Katedra Matematyki
Politechnika Śląska
Wydział Matematyki Stosowanej
Katedra Matematyki (RMS1)
ul. Kaszubska 23, 44-100 Gliwice
Kontakt
Sekretariat: pokój 501 (budynek RMS)
Telefon: +48 32 237 28 64
E-mail: RMS1@polsl.pl