dr inż. Agnieszka Bier

dr inż. Agnieszka Bier Stanowisko: adiunkt
Pełniona funkcja: Pełnomocnik Dziekana ds. Ankietyzacji
Pokój do pracy i konsultacji: MS 508 II
Telefon służbowy: 32 237 11 17
Email: Agnieszka.Bier@polsl.pl
Plan zajęć: https://plan.polsl.pl/
Zespół dydaktyczny: Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Dyplom magistra: Politechnika Śląska, 2005
Stopień doktora: Uniwersytet Śląski, 2010
Zainteresowania naukowe: Teoria grup: grupy nilpotentne, grupy macierzy trójkątnych, podgrupy werbalne, szerokość podgrup werbalnych.
Najważniejsze prace naukowe:
1) Bier A., "Verbal subgroups in the group of triangular matrices over a field of characteristic 0", J. Algebra vol. 321 (2009) 483–494
2) Bier A., "On verbal subgroups of finitely generated nilpotent groups", A&DM vol. 2 (2009) 1-10
3) Bier A., Luchowski, L., "Error analysis of stereo calibration and reconstruction", Computer Vision/Computer Graphics CollaborationTechniques, 4th International Conference, MIRAGE 2009, Rocquencourt, France, May 4-6, 2009. Proceedings, LNCS 5496, 230-242
4) Bier A., "The width of verbal subgroups in the group of unitriangular matrices over a field", Int. J. Algebra and Computation, vol. 22, no.3 (2012), 1250019, 20 pp.
5) Bier A., "On solvability of Engel equations in the group of triangular matrices over a field", Linear Algebra and Applications 438 (2013), 2320-2330
Katedra Matematyki
Politechnika Śląska
Wydział Matematyki Stosowanej
Katedra Matematyki (RMS1)
ul. Kaszubska 23, 44-100 Gliwice
Kontakt
Sekretariat: pokój 501 (budynek RMS)
Telefon: +48 32 237 28 64
E-mail: RMS1@polsl.pl