dr Barbara Biły

dr Barbara Biły Stanowisko: adiunkt
Pokój do pracy i konsultacji: MS 413 / ośrodek Katowice 256
Telefon służbowy: 32 237 13 71
Email: Barbara.Bily@polsl.pl
Plan zajęć: https://plan.polsl.pl/
Zespół dydaktyczny: Ośrodek Katowice i Instytut Fizyki
Dyplom magistra: Uniwersytet Jagiellonski, 1981
Stopień doktora: Uniwersytet Śląski, 1990
Zainteresowania naukowe: Teoria sterowania optymalnego, w szczególności sterowanie układami dyskretnymi, wielowymiarowymi.
Najważniejsze prace naukowe:
1) Biły B. "Nieliniowe zadanie sterowania optymalnego z ograniczeniami w przypadku ogólnego modelu dwuwymiarowego", Matematyka Stosowana, nr 36, W-wa, 1993.
2) Biły B. "Optymalny regulator liniowo-kwadratowy dla układu 2-D", Zeszyty Naukowe Pol.Śl., z.72, G-ce, 1996.
3) Biły B. "Sterowanie optymalne dwuwymiarowego układu liniowego przy kwadratowym wskażniku jakości z ograniczeniami na trajektorię i sterowanie", Matematyka Stosowana, nr 40, W-wa, 1997.
4) Biły B. "Optimality conditions for 2-D nonlinear control systems, Applications Mathematicae", nr 29, W-wa, 2002.
5) Biły B., Drwal G., Grzymkowski R. "Elementy teorii katastrof i wnioskowania w warunkach niepewności, Wykłady z Modelowania Matematycznego", WPKJS, G-ce, 2004.
Katedra Matematyki
Politechnika Śląska
Wydział Matematyki Stosowanej
Katedra Matematyki (RMS1)
ul. Kaszubska 23, 44-100 Gliwice
Kontakt
Sekretariat: pokój 501 (budynek RMS)
Telefon: +48 32 237 28 64
E-mail: RMS1@polsl.pl