mgr inż. Katarzyna Komorowska

Stanowisko: st. specjalista administracyjny
Pokój do pracy i konsultacji: MS 501
Telefon służbowy: 32 237 28 64
Email: Katarzyna.Komorowska@polsl.pl
Dyplom magistra: Politechnika Śląska, 1992
Najważniejsze prace naukowe:
1) K. Komorowska, A.J. Nowak, Poszukiwanie wartości własnych równania Helmholtza za pomocą wielokrotnej zasady wzajemności, Zeszyty Naukowe Pol. Śl., seria Matematyka-Fizyka, z. 84, 1999
Katedra Matematyki
Politechnika Śląska
Wydział Matematyki Stosowanej
Katedra Matematyki (RMS1)
ul. Kaszubska 23, 44-100 Gliwice
Kontakt
Sekretariat: pokój 501 (budynek RMS)
Telefon: +48 32 237 28 64
E-mail: RMS1@polsl.pl