dr inż. Bartłomiej Pawlik

dr inż. Bartłomiej Pawlik Stanowisko: asystent
Pokój do pracy i konsultacji: MS 508 II
Telefon służbowy: 32 237 11 17
Email: Bartlomiej.Pawlik@polsl.pl
Plan zajęć: https://plan.polsl.pl/
Zespół dydaktyczny: Wydziały Architektury oraz Budownictwa
Dyplom magistra: Politechnika Śląska, 2012
Stopień doktora: Uniwersytet Opolski, 2018
Zainteresowania naukowe: Algebra, teoria liczb, historia matematyki
Najważniejsze prace naukowe:
1) The girth of Cayley graphs over Sylow 2-subgroups of the symmetric groups S_{2^n} with diagonal bases, Journal of Algebra and Its Applications, Vol. 18, No. 12 (2019), 1950237
2) The action of Sylow 2-subgroups of symmetric groups on the set of bases and the problem of isomorphism of their Cayley graphs, Algebra Discrete Mathematics, 21:2 (2016), pp. 264-281

Katedra Matematyki
Politechnika Śląska
Wydział Matematyki Stosowanej
Katedra Matematyki (RMS1)
ul. Kaszubska 23, 44-100 Gliwice
Kontakt
Sekretariat: pokój 501 (budynek RMS)
Telefon: +48 32 237 28 64
E-mail: RMS1@polsl.pl