dr hab. inż. Bożena Piątek, prof. PŚ

dr hab. inż. Bożena Piątek Stanowisko: profesor Politechniki Śląskiej
Pełniona funkcja: Prodziekan ds. Ogólnych
Pokój do pracy i konsultacji: MS 413
Telefon służbowy: 32 237 13 71
Email: Bozena.Piatek@polsl.pl
Plan zajęć: https://plan.polsl.pl/
Zespół dydaktyczny: Wydział Matematyki Stosowanej, kierunek Matematyka
Dyplom magistra: Politechnika Śląska, 2002
Stopień doktora: Akademia Pedagogiczna w Krakowie, 2007
Stopień doktora habilitowanego: Uniwersytet w Lublinie, 2019
Zainteresowania naukowe: metryczna teoria punktów stałych; geometria przestrzeni CAT(κ).
Hobby: Turystyka górska. Literatura.
Najważniejsze prace naukowe:
1) R. Espínola, A. Fernández-León, B. Piątek, Fixed Points of Single- and Set-Valued Mappings in Uniformly Convex Metric Spaces with No Metric Convexity, Fixed Point Theory Appl. Volume 2010 (2010), Article ID 169837, 16 pages.
2) On cyclic Meir-Keeler contractions in metric spaces, Nonlinear Anal. 74 (1) (2011), 35-40.
3) Halpern iteration in CAT(κ), Acta Math. Sinica (Engl. Ser.) 27 (4) (2011), 635-646.
Katedra Matematyki
Politechnika Śląska
Wydział Matematyki Stosowanej
Katedra Matematyki (RMS1)
ul. Kaszubska 23, 44-100 Gliwice
Kontakt
Sekretariat: pokój 501 (budynek RMS)
Telefon: +48 32 237 28 64
E-mail: RMS1@polsl.pl