dr Michał Różański

dr Michał Różański Stanowisko: asystent
Pokój do pracy i konsultacji: MS 413
Telefon służbowy: 32 237 13 71
Email: Michal.Rozanski@polsl.pl
Plan zajęć: https://plan.polsl.pl/
Zespół dydaktyczny: Wydział Mechaniczny Technologiczny oraz Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Dyplom magistra: Politechnika Śląska, 2016
Stopień doktora: Uniwersytet Śląski, 2023
Zainteresowania naukowe: Teoria macierzy, analiza funkcjonalna i teoria miary
Najważniejsze prace naukowe:
1) Waldemar Hołubowski, Jakub Jan Ludew, Alicja Samulewicz, Barbara Smoleń-Duda, Michał Różański, Roksana Słowik, Roman Wituła, Wybrane zagadnienia teorii mnogości, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2022.
2) Różański Michał, Wituła Roman, Hadamards optimized inequality, Linear Algebra Appl. 620 (2021), 109-123.
3) Różański Michał, Sikora Beata, Smuda Adrian, Wituła Roman, On theoretical and practical aspects of Duhamels integral, Arch. Control Sci. 31 (2021), 815-847.
4) Różański Michał, Determinants of two kinds of matrices whose elements involve sine functions, Open Math. 17 (2019), 1332-1339.
5) Hetmaniok Edyta, Pleszczyński Mariusz, Różański Michał, Słota Damian, Trawiński Tomasz, Wituła Roman, Wróbel Alicja, Zagadnienia lokalizacyjne wartości własnych macierzy w powiązaniu z twierdzeniem Gerszgorina, Wydaw. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2018.
6) Różański Michał, Wituła Roman, Hetmaniok Edyta, More subtle versions of the Hadamard inequality, Linear Algebra Appl. 532 (2017), 500-511.

Katedra Matematyki
Politechnika Śląska
Wydział Matematyki Stosowanej
Katedra Matematyki (RMS1)
ul. Kaszubska 23, 44-100 Gliwice
Kontakt
Sekretariat: pokój 501 (budynek RMS)
Telefon: +48 32 237 28 64
E-mail: RMS1@polsl.pl