dr Katarzyna Sawicz

Stanowisko: asystent
Pokój do pracy i konsultacji: MS 508 I
Telefon służbowy: 32 237 20 43
Email: Katarzyna.Sawicz@polsl.pl
Plan zajęć: https://plan.polsl.pl/
Zespół dydaktyczny: Ośrodek Katowice i Instytut Fizyki
Katedra Matematyki
Politechnika Śląska
Wydział Matematyki Stosowanej
Katedra Matematyki (RMS1)
ul. Kaszubska 23, 44-100 Gliwice
Kontakt
Sekretariat: pokój 501 (budynek RMS)
Telefon: +48 32 237 28 64
E-mail: RMS1@polsl.pl