dr inż. Andrzej Starosolski

dr inż. Andrzej Starosolski Stanowisko: adiunkt
Pokój do pracy i konsultacji: MS 413
Telefon służbowy: 32 237 13 71
Email: Andrzej.Starosolski@polsl.pl
Plan zajęć: https://plan.polsl.pl/
Zespół dydaktyczny: Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej oraz Wydział Chemiczny
Dyplom magistra: Politechnika Śląska, 1998
Stopień doktora: Uniwersytet Burgundzki, Dijon, 2003
Zainteresowania naukowe: Topologia, teoria mnogościowa.
Najważniejsze prace naukowe:
1) Machura M., Starosolski A.: How high can Baumgartner's I-ultrafilters lie in the P-hierarchy?, Arch. Match. Log. (2015) vol 54 iss. 5/6, 555-569
2) Starosolski A.: Cascades, order, and ultrafilters, Ann. Pure Appl. Logic 2014 vol. 165 iss. 10, s. 1626–1638
3) Starosolski A.: Ordinal ultrafilters versus P-hierarchy, Central Eur. J. Math. 2014 vol. 12 iss. 1, s. 84-96
4) Starosolski A.: P-hierarchy on βω, J. Symb. Log. 2008 vol. 73 iss. 4, s. 1202-1214
5) Dolecki S., Starosolski A., Watson S.: Extension of multisequences and countably uniradial classes of topologies, Commentat. Math. Univ. Carolinae 2003 vol. 44 nr 1, s. 165-181

Katedra Matematyki
Politechnika Śląska
Wydział Matematyki Stosowanej
Katedra Matematyki (RMS1)
ul. Kaszubska 23, 44-100 Gliwice
Kontakt
Sekretariat: pokój 501 (budynek RMS)
Telefon: +48 32 237 28 64
E-mail: RMS1@polsl.pl