dr inż. Jacek Uryga

dr inż. Jacek Uryga Stanowisko: adiunkt
Pełniona funkcja: Pełnomocnik Dziekana ds. BHP oraz Gospodarki substancjami i Odpadami Niebezpiecznymi; kierownik zespołu dydaktycznego matematyków na Wydziale Elektrycznym
Pokój do pracy i konsultacji: MS 413
Telefon służbowy: 32 237 13 71
Email: Jacek.Uryga@polsl.pl
Plan zajęć: https://plan.polsl.pl/
Zespół dydaktyczny: Wydział Elektryczny
Dyplom magistra: Politechnika Śląska, 1984
Stopień doktora: Instytut Matematyki PAN, 1988
Katedra Matematyki
Politechnika Śląska
Wydział Matematyki Stosowanej
Katedra Matematyki (RMS1)
ul. Kaszubska 23, 44-100 Gliwice
Kontakt
Sekretariat: pokój 501 (budynek RMS)
Telefon: +48 32 237 28 64
E-mail: RMS1@polsl.pl