dr hab. inż. Roman Wituła, prof. PŚ

dr hab. inż. Roman Wituła Stanowisko: profesor Politechniki Śląskiej
Pełniona funkcja: Kierownik Katedry
Pokój do pracy i konsultacji: MS 513 / Elektr. 7
Telefon służbowy: 32 237 16 69
Email: Roman.Witula@polsl.pl
Plan zajęć: https://plan.polsl.pl/
Zespół dydaktyczny: Wydział Matematyki Stosowanej, kierunek Matematyka
Dyplom magistra: Politechnika Śląska, 1986
Stopień doktora: Uniwersytet Śląski, 1997
Stopień doktora habilitowanego: Uniwersytet Łódzki, 2014
Zainteresowania naukowe: Klasyczna analiza matematyczna, kombinatoryka, teoria liczb.
Najważniejsze prace naukowe:
1) Some Identities for the Moments of Random Variables Having a~Linear Rescaling the Student's t Distribution, J. Math. Anal. Appl. 361 (2010), 276-279 (wspólnie z D.Słotą).
2) On the Set of Limit Points of the Partial Sums of Series Rearranged by a Given Divergent Permutation, J. Math. Anal. Appl. 362 (2010), 542-552.
3) Cardano's Formula, Square Roots, Chebyshev Polynomials and Radicals, J. Math. Anal. Appl. 363 (2010), 639-647 (wspólnie z D.Słotą).
4) Ramanujan Cubic Polynomials of the Second Kind, J. Integer Sequences 13 (2010), Article 10.7.5, 1-12.
5) Inversion of Dynamic Matrices of HDD Head Positioning System, Appl. Math. Modelling 35 (2011), 1497-1505 (wspólnie z D.Słotą i T.Trawińskim).
Katedra Matematyki
Politechnika Śląska
Wydział Matematyki Stosowanej
Katedra Matematyki (RMS1)
ul. Kaszubska 23, 44-100 Gliwice
Kontakt
Sekretariat: pokój 501 (budynek RMS)
Telefon: +48 32 237 28 64
E-mail: RMS1@polsl.pl