dr inż. Marek Żabka

dr inż. Marek Żabka Stanowisko: adiunkt
Pełniona funkcja: kierownik zespołu dydaktycznego matematyków w Ośrodku w Zabrzu; opiekun laboratorium 409
Pokój do pracy i konsultacji: MS 508 I
Telefon służbowy: 32 237 20 43
Email: Marek.Zabka@polsl.pl
Strona www: http://tales.ms.polsl.pl/marek.zabka
Plan zajęć: https://plan.polsl.pl/
Zespół dydaktyczny: Ośrodek Zabrze
Dyplom magistra: Politechnika Śląska, 1981
Stopień doktora: Uniwersytet Śląski, 1997
Zainteresowania naukowe: Grupy, półgrupy skracalne. TeX.
Hobby: TeX, góry, zdjecia.
Najważniejsze prace naukowe:
1) Macedońska O., Żabka M., On equivalence of semigroup identies, Mathematica Scandinavica, 2001.
2) Weak automorphisms of the permutation groups Sn, Publ. Math. Debrecen 43 (1993).
3) The group operations on a group with a free subgroup, Demonstaratio Math. 27, 1994.
4) Kucharzewski M., Szociński B., Żabka M., On the relation between abstract and geometrical equivalence of abstract object, Ann. Polon. Math. 52, 1990.
Katedra Matematyki
Politechnika Śląska
Wydział Matematyki Stosowanej
Katedra Matematyki (RMS1)
ul. Kaszubska 23, 44-100 Gliwice
Kontakt
Sekretariat: pokój 501 (budynek RMS)
Telefon: +48 32 237 28 64
E-mail: RMS1@polsl.pl