Pierwsza litera nazwiska: A  B  D  G  H  I  K  L  Ł  M  N  P  R  S  T  U  W  Z  Ż
Wpisz szukany ci±g znaków:

Pracownicy spełniaj±cy kryteria wyszukiwania:


dr hab. inż. Edyta Hetmaniok, prof. P¦
Stanowisko:prof. P¦
Funkcja:Prodziekan ds. Studenckich
Zakład:Zakład Matematyki Obliczeniowej i Przemysłowej
Email:Edyta.Hetmaniok@polsl.pl
Telefon służbowy:032 237 20 33
Zainteresowania:Metody numeryczne, równania różniczkowe, fizyka j±dra atomowego, modele struktury j±dra atomowego.
Pokój:MS 512      (plan zajęć)
Ostatnie prace naukowe:1) Edyta Hetmaniok, Adam Zielonka, Solving the inverse heat conduction problem by using the ant colony optimization algorithm, 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics. CMM-2009, Zielona-Góra, Poland, 18-21 May 2009. Short papers. Eds: M. Kuczma, K. Wilmański, W. Szajna. Zielona-Góra : University of Zielona Góra Press, 2009, s. 205-206
2) Roman Wituła, Edyta Hetmaniok, Damian Słota, Prodinger's algebraic identities and their applications, International Journal of Pure and Applied Mathematics, 2010, vol. 64 no. 2, s. 225-237
3) Edyta Hetmaniok, Damian Słota, Adam Zielonka, Solution of the inverse heat conduction problem by using the ABC algorithm, Lecture Notes in Computer Science, 2010, vol. 6086, s. 659-668
4) Radosław Grzymkowski, Edyta Hetmaniok, Stanisław Kiełtyka, Elementy programowania matematycznego (Wykłady z Modelowania Matematycznego 8), Gliwice, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2010
5) Roman Wituła, Edyta Hetmaniok, Damian Słota, Adam Zielonka, Solution of the two-phase Stefan problem by using the Picard 's iterative method, Thermal Sci.ence, 2011 vol. 15 suppl. 1, s. S21-S26.
Magister:Politechnika ¦l±ska, 2000
Doktor:Politechnika ¦l±ska, 2005
Habilitacja:Politechnika Częstochowska, 2016
dr hab. inż. Waldemar Hołubowski, prof. P¦
Stanowisko:prof. P¦
Funkcja:Dziekan, Dyrektor Instytutu
Zakład:Zakład Algebry
Email:Waldemar.Holubowski@polsl.pl      (strona www)
Telefon służbowy:032 237 28 34
Zainteresowania:Algebra - teoria grup, pier¶cienie macierzy, półgrupy.
Pokój:MS 521      (plan zajęć)
Ostatnie prace naukowe:1) Symmetric words in metabelian groups. Comm. Algebra 23 (1995), no. 14, 5161-5167.
2) with Gupta C.K., On 2-symmetric words for groups, Arch. Math. (Basel) 73 (1999), no. 5, 327-331.
3) Parabolic subgroups of Vershik-Kerov's group. Proc. Amer. Math. Soc. 130 (2002), np. 9, 2579-2582.
4) Most finitely generated subgroups of infinite unitriangular matrices are free. Bull. Austral. Mat. Soc. 66 (2002), 419-423.
5) Free subgroups of the group of infinite unitriangular matrices. Internat. J. of Algebra and Computation, vol. 13, No. 2, 81-86.
Magister:Politechnika ¦l±ska, 1985
Doktor:Uniwersytet Leningradzki, 1991
Habilitacja:Uniwersytet Sankt Petersburski, 2008