Pierwsza litera nazwiska: A  B  D  G  H  I  K  L  Ł  M  N  P  R  S  T  U  W  Z  Ż
Wpisz szukany ciąg znaków:

Pracownicy spełniający kryteria wyszukiwania:


dr inż. Konrad Kaczmarek
Stanowisko:adiunkt
Funkcja:kierownik zespołu dydaktycznego matematyków na Wydziale Górnictwa i Geologii, Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji Wydziału
Zakład:Zakład Matematyki Obliczeniowej i Przemysłowej
Email:Konrad.Kaczmarek@polsl.pl      (strona www)
Telefon służbowy:032 237 20 59
Zainteresowania:Zastosowanie metod matematyki w mechanice
Pokój:MS 415      (plan zajęć)
Ostatnie prace naukowe:1) K. Kaczmarek, A. Nowak, Optymalizacja układów wibroizolacji metodą algorytmów genetycznch
2) K. Kaczmarek, A. Nowak, Sieci. Analiza i optymalizacja.
Magister:Politechnika Śląska, 1998
Doktor:Politechnika Śląska, 2006
dr inż. Adrian Kapczyński
Stanowisko:adiunkt
Funkcja:Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Przemysłem oraz Zdalnej Edukacji
Zakład:Zakład Informatyki
Email:adriank@polsl.pl
Telefon służbowy:032 237 17 89
Zainteresowania:bezpieczeństwo teleinformatyczne, biometria, HCC
Hobby:pasja.it
Pokój:MS 407      (plan zajęć)
Ostatnie prace naukowe:1. On-demand cloud mind-mapping as an innovation framework in biometric systems development life cycle. -Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2014.
2. Quantitative and qualitative characteristics of fingerprint biometric templates. Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2014.
3. Internet - technical developments and applications 2. Eds: Adrian Kapczyński, Ewaryst Tkacz, Maciej Rostański. Berlin : Springer, 2012
4. Quantum e-voting cards. Marcin Sobota, Adrian Kapczyński. Internet - technical development and applications 2. Eds: Adrian Kapczyński, Ewaryst Tkacz, Maciej Rostański. Berlin : Springer, 2012.
Magister:Politechnika Śląska, 2000
Doktor:Politechnika Śląska, 2004
dr inż. Adam Kapusta
Stanowisko:st. wykładowca
Zakład:Zakład Matematyki Obliczeniowej i Przemysłowej
Email:Adam.Kapusta@polsl.pl
Telefon służbowy:032 237 11 54
Zainteresowania:Metody numeryczne, oprogramowanie matematyczne, symulacja procesów fizycznych
Pokój:MS 411      (plan zajęć)
Magister:Politechnika Śląska, 1978
Doktor:Politechnika Śląska, 1987
dr inż. Jarosław Karcewicz
Stanowisko:adiunkt
Zakład:Zakład Informatyki
Email:Jaroslaw.Karcewicz@polsl.pl
Telefon służbowy:032 237 17 89
Zainteresowania:sieci komputerowe, Quality of Service (QoS) w sieciach IP, zastosowanie algorytmów sterowania przepływem ruchu sieciowego, bezpieczeństwo sieci komputerowych
Hobby:Sieci komputerowe, wycieczki rowerowe, turystyka
Pokój:MS 407      (plan zajęć)
Ostatnie prace naukowe:1) Zapewnienie niezawodności systemów operacyjnych z wykorzystaniem technologii wirtualizacji serwerów
2) Sieci typu community networks i ich zastosowania
3) Aspekty obsługi użytkowników w sieciach lokalnych korzystających z zasobów sieci rozległych
4) Metody poprawy efektywności algorytmów hierarchicznego podziału łącza w warunkach fluktuacji przepustowości łącza w sieciach LAN/WAN
Magister:Politechnika Śląska, 2002
Doktor:Politechnika Śląska, 2007
dr hab. inż. Elżbieta Kasperska
Stanowisko:adiunkt
Zakład:Zakład Matematyki Obliczeniowej i Przemysłowej
Email:Elzbieta.Kasperska@polsl.pl
Telefon służbowy:032 237 19 83
Zainteresowania:Modelowanie i symulacja. Metoda Dynamiki Systemowej. Optymalizacja zanurzona w symulacje procesów społeczno-ekonomicznych. Cybernetyka w zarządzaniu.
Hobby:Kwiaty, urządzanie wnetrz.
Pokój:MS 516      (plan zajęć)
Ostatnie prace naukowe:1) E. Kasperska, Metodologia budowy i wykorzystania modeli ewolucyjnych w aspekcie uczenia się (w) organizacji społeczno gospodarczej, Monografia nr 196, Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2009, 397 s.
2) E. Kasperska, E. Mateja ? Losa, D. Słota, Comparison of simulation and optimization possibilities for languages DYNAMO and COSMIC & COSMOS ? on a base of the chosen models, Lecture Notes in Computer Science, vol. 3991, Berlin, Springer, 2006, 24-29.
3) E. Kasperska, D. Słota, Optimization embedded in simulation on models type system dynamics ? some case study, Lecture Notes in Computer Science 3514, Berlin, Springer, 2005, 837-842.
4) E. Kasperska, E. Mateja-Losa, Simulation embedded in optimization ? a key for the effective learning process in (about) complex, dynamical systems, Lecture Notes in Computer Science 3516, Berlin, Springer, 2005, 1040-1043.
5) E. Kasperska, D. Słota, The estimation of the mathematical exactness of system dynamics method on the base of some economics system, Lecture Notes in Computer Science 3037, Berlin, Springer, 2004, 634-637.
Magister:Politechnika Śląska, 1978
Doktor:PAN Warszawa, 1990
Habilitacja:Uniwersytet Warszawski, 2011
dr inż. Andrzej Kasperski
Stanowisko:st. wykładowca
Funkcja:Pełnomocnik Dziekana ds. Monitorowania Karier Absolwentów
Zakład:Zakład Analizy i Topologii
Email:Andrzej.Kasperski@polsl.pl
Telefon służbowy:032 237 20 59
Zainteresowania:Analiza matematyczna. Analiza funkcjonalna. Teoria multifunkcji.
Hobby:Muzyka
Pokój:MS 415      (plan zajęć)
Ostatnie prace naukowe:1) A. Kasperski, On multifunctions in the Musielak-Orlicz spaces of multifunctions, Math. Nachr. Vol. 168, 1994, 161-169.
2) A. Kasperski, Compactness and compact operators on Musielak-Orlicz spaces of multifunctions, Arch. Math. Vol. 68, 1997,45-54.
3) A. Kasperski, On multidistributions and X-distributions, Marcel Dekker, 2000, Lecture Notes in Pure and Applied Mathematics, vol. 213, 247-254.
4) A. Kasperski, On some approximation problems in Musielak-Orlicz spaces of multifunctions,Demonstratio Math. Vol. 37, 2004, 393-406.
5) A. Kasperski, Decomposable sets and Musielak-Orlicz spaces of multifunctions, Banach Center Publications, vol. 68, 2005, 71-77.
Magister:Politechnika Śląska, 1976
Doktor:UAM Poznań, 1984
dr hab. inż. Wojciech Kempa, prof. Pol. Śl.
Stanowisko:prof. Pol. Śl.
Zakład:Zakład Informatyki
Email:Wojciech.Kempa@polsl.pl
Telefon służbowy:032 237 28 27
Zainteresowania:Teoria obsługi masowej (teoria kolejek). Procesy stochastyczne. Teoria prawdopodobieństwa. Statystyka matematyczna.
Hobby:Muzyka klasyczna, literatura, turystyka górska, narciarstwo.
Pokój:MS 519      (plan zajęć)
Ostatnie prace naukowe:1) "GI/G/1/∞ batch arrival queueing system with a single exponential vacation", Mathematical Methods of Operations Research Vol. 69, Iss. 1 (2009), 81-97.
(2) "Some new results for departure process in the MX/G/1 queueing system with a single vacation and exhaustive service", Stochastic Analysis and Applications Vol. 28, No. 1 (2010), 26-43.
(3) "Some results for the actual waiting time in batch arrival queueing systems", Stochastic Models Vol. 26, No. 3 (2010), 335-356.
(4) "Departure process in finite-buffer queue with batch arrivals", Lecture Notes in Computer Science Vol. 6751 (2011), 1-13.
(5) "On main characteristics of the M/M/1/N queue with single and batch arrivals and the queue size controlled by AQM algorithms", Kybernetika Vol. 47, No. 6 (2011), 930-943.
Magister:Politechnika Śląska, 1998
Doktor:Politechnika Wrocławska, 2003
Habilitacja:Politechnika Śląska, 2014
mgr Martyna Kobielnik
Stanowisko:asystent
Zakład:Zakład Informatyki
Email:Martyna.Kobielnik@polsl.pl
Telefon służbowy:032 237 20 59
Pokój:MS 415      (plan zajęć)
mgr inż. Katarzyna Komorowska
Stanowisko:specjalista inż.-tech.
Email:Katarzyna.Komorowska@polsl.pl
Telefon służbowy:032 237 28 64
Hobby:Narciarstwo, książki, wycieczki turystyczne i rowerowe
Pokój:MS 501
Ostatnie prace naukowe:1) K. Komorowska, A.J. Nowak, Poszukiwanie wartości własnych równania Helmholtza za pomocą wielokrotnej zasady wzajemności, Zeszyty Naukowe Pol. Śl., seria Matematyka-Fizyka, z. 84, 1999
Magister:Politechnika Śląska, 1992
prof. dr hab. Viktor Kulyk
Stanowisko:profesor nadzwyczajny
Zakład:Zakład Analizy i Topologii
Email:Viktor.Kulyk@polsl.pl      (strona www)
Telefon służbowy:032 237 26 45
Zainteresowania:Równania różniczkowe. Teoria sterowania. Teoria nieliniowych drgan. Inwariantne rozmaitości zakładów różniczkowych.
Hobby:Stolarstwo
Pokój:MS 517      (plan zajęć)
Ostatnie prace naukowe:1) Dichotomies and Stability in Nonautonomous Linear Systems, Taylor & Francis Inc, London 2003.
2) Issliedowania dichotomii liniejnych sistem differencjalnych urawnienij s pomoszcziu funkcji Lapunowa, Kijow, Naukowa dumka, 1990.
3) Pro wlastywist regularnosti dejakych linijnych rozszyren dynamicznych system na tori, UKRAINSKYJ MATEMATYCZNYJ ŻURNAL, 2002, т.54.№4.
4) The Invariant Toruses of Linear Extensions of Dynamic Systems, NONLINEAR OSCILLATIONS, National Academy of Sciences of Ukraine, 2001, vol. 4, no. 2, 234-240.
5) On weak regular properties of linear expansion of dynamic systems, NONLINEAR OSCILLATIONS, National Academy of Sciences of Ukraine, 1999, vol. 2, no 1, 115-127.
Magister:Czernowicy, Ukraina 1971
Doktor:Uniwersytet Kijowski, 1976
Habilitacja:Uniwersytet Kijowski, 1989