Pierwsza litera nazwiska: A  B  D  G  H  I  K  L  Ł  M  N  P  R  S  T  U  W  Z  Ż
Wpisz szukany ciąg znaków:

Pracownicy spełniający kryteria wyszukiwania:


dr inż. Konrad Kaczmarek
Stanowisko:adiunkt
Funkcja:kierownik zespołu dydaktycznego matematyków na Wydziale Górnictwa i Geologii, Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji Wydziału
Zakład:Zakład Matematyki Obliczeniowej i Przemysłowej
Email:Konrad.Kaczmarek@polsl.pl      (strona www)
Telefon służbowy:032 237 20 59
Zainteresowania:Zastosowanie metod matematyki w mechanice
Pokój:MS 415      (plan zajęć)
Ostatnie prace naukowe:1) K. Kaczmarek, A. Nowak, Optymalizacja układów wibroizolacji metodą algorytmów genetycznch
2) K. Kaczmarek, A. Nowak, Sieci. Analiza i optymalizacja.
Magister:Politechnika Śląska, 1998
Doktor:Politechnika Śląska, 2006
dr inż. Adrian Kapczyński
Stanowisko:adiunkt
Funkcja:Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Przemysłem oraz Zdalnej Edukacji
Zakład:Zakład Informatyki
Email:adriank@polsl.pl
Telefon służbowy:032 237 17 89
Zainteresowania:bezpieczeństwo teleinformatyczne, biometria, HCC
Hobby:pasja.it
Pokój:MS 407      (plan zajęć)
Ostatnie prace naukowe:1. On-demand cloud mind-mapping as an innovation framework in biometric systems development life cycle. -Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2014.
2. Quantitative and qualitative characteristics of fingerprint biometric templates. Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2014.
3. Internet - technical developments and applications 2. Eds: Adrian Kapczyński, Ewaryst Tkacz, Maciej Rostański. Berlin : Springer, 2012
4. Quantum e-voting cards. Marcin Sobota, Adrian Kapczyński. Internet - technical development and applications 2. Eds: Adrian Kapczyński, Ewaryst Tkacz, Maciej Rostański. Berlin : Springer, 2012.
Magister:Politechnika Śląska, 2000
Doktor:Politechnika Śląska, 2004
dr inż. Adam Kapusta
Stanowisko:st. wykładowca
Zakład:Zakład Matematyki Obliczeniowej i Przemysłowej
Email:Adam.Kapusta@polsl.pl
Telefon służbowy:032 237 11 54
Zainteresowania:Metody numeryczne, oprogramowanie matematyczne, symulacja procesów fizycznych
Pokój:MS 411      (plan zajęć)
Magister:Politechnika Śląska, 1978
Doktor:Politechnika Śląska, 1987
dr inż. Jarosław Karcewicz
Stanowisko:adiunkt
Zakład:Zakład Informatyki
Email:Jaroslaw.Karcewicz@polsl.pl
Telefon służbowy:032 237 17 89
Zainteresowania:sieci komputerowe, Quality of Service (QoS) w sieciach IP, zastosowanie algorytmów sterowania przepływem ruchu sieciowego, bezpieczeństwo sieci komputerowych
Hobby:Sieci komputerowe, wycieczki rowerowe, turystyka
Pokój:MS 407      (plan zajęć)
Ostatnie prace naukowe:1) Zapewnienie niezawodności systemów operacyjnych z wykorzystaniem technologii wirtualizacji serwerów
2) Sieci typu community networks i ich zastosowania
3) Aspekty obsługi użytkowników w sieciach lokalnych korzystających z zasobów sieci rozległych
4) Metody poprawy efektywności algorytmów hierarchicznego podziału łącza w warunkach fluktuacji przepustowości łącza w sieciach LAN/WAN
Magister:Politechnika Śląska, 2002
Doktor:Politechnika Śląska, 2007
dr hab. inż. Elżbieta Kasperska
Stanowisko:adiunkt
Zakład:Zakład Matematyki Obliczeniowej i Przemysłowej
Email:Elzbieta.Kasperska@polsl.pl
Telefon służbowy:032 237 19 83
Zainteresowania:Modelowanie i symulacja. Metoda Dynamiki Systemowej. Optymalizacja zanurzona w symulacje procesów społeczno-ekonomicznych. Cybernetyka w zarządzaniu.
Hobby:Kwiaty, urządzanie wnetrz.
Pokój:MS 516      (plan zajęć)
Ostatnie prace naukowe:1) E. Kasperska, Metodologia budowy i wykorzystania modeli ewolucyjnych w aspekcie uczenia się (w) organizacji społeczno gospodarczej, Monografia nr 196, Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2009, 397 s.
2) E. Kasperska, E. Mateja ? Losa, D. Słota, Comparison of simulation and optimization possibilities for languages DYNAMO and COSMIC & COSMOS ? on a base of the chosen models, Lecture Notes in Computer Science, vol. 3991, Berlin, Springer, 2006, 24-29.
3) E. Kasperska, D. Słota, Optimization embedded in simulation on models type system dynamics ? some case study, Lecture Notes in Computer Science 3514, Berlin, Springer, 2005, 837-842.
4) E. Kasperska, E. Mateja-Losa, Simulation embedded in optimization ? a key for the effective learning process in (about) complex, dynamical systems, Lecture Notes in Computer Science 3516, Berlin, Springer, 2005, 1040-1043.
5) E. Kasperska, D. Słota, The estimation of the mathematical exactness of system dynamics method on the base of some economics system, Lecture Notes in Computer Science 3037, Berlin, Springer, 2004, 634-637.
Magister:Politechnika Śląska, 1978
Doktor:PAN Warszawa, 1990
Habilitacja:Uniwersytet Warszawski, 2011
dr inż. Andrzej Kasperski
Stanowisko:st. wykładowca
Funkcja:Pełnomocnik Dziekana ds. Monitorowania Karier Absolwentów
Zakład:Zakład Analizy i Topologii
Email:Andrzej.Kasperski@polsl.pl
Telefon służbowy:032 237 20 59
Zainteresowania:Analiza matematyczna. Analiza funkcjonalna. Teoria multifunkcji.
Hobby:Muzyka
Pokój:MS 415      (plan zajęć)
Ostatnie prace naukowe:1) A. Kasperski, On multifunctions in the Musielak-Orlicz spaces of multifunctions, Math. Nachr. Vol. 168, 1994, 161-169.
2) A. Kasperski, Compactness and compact operators on Musielak-Orlicz spaces of multifunctions, Arch. Math. Vol. 68, 1997,45-54.
3) A. Kasperski, On multidistributions and X-distributions, Marcel Dekker, 2000, Lecture Notes in Pure and Applied Mathematics, vol. 213, 247-254.
4) A. Kasperski, On some approximation problems in Musielak-Orlicz spaces of multifunctions,Demonstratio Math. Vol. 37, 2004, 393-406.
5) A. Kasperski, Decomposable sets and Musielak-Orlicz spaces of multifunctions, Banach Center Publications, vol. 68, 2005, 71-77.
Magister:Politechnika Śląska, 1976
Doktor:UAM Poznań, 1984
dr hab. inż. Wojciech Kempa
Stanowisko:prof. Pol. Śl.
Zakład:Zakład Informatyki
Email:Wojciech.Kempa@polsl.pl
Telefon służbowy:032 237 28 27
Zainteresowania:Teoria obsługi masowej (teoria kolejek). Procesy stochastyczne. Teoria prawdopodobieństwa. Statystyka matematyczna.
Hobby:Muzyka klasyczna, literatura, turystyka górska, narciarstwo.
Pokój:MS 519      (plan zajęć)
Ostatnie prace naukowe:1) "GI/G/1/∞ batch arrival queueing system with a single exponential vacation", Mathematical Methods of Operations Research Vol. 69, Iss. 1 (2009), 81-97.
(2) "Some new results for departure process in the MX/G/1 queueing system with a single vacation and exhaustive service", Stochastic Analysis and Applications Vol. 28, No. 1 (2010), 26-43.
(3) "Some results for the actual waiting time in batch arrival queueing systems", Stochastic Models Vol. 26, No. 3 (2010), 335-356.
(4) "Departure process in finite-buffer queue with batch arrivals", Lecture Notes in Computer Science Vol. 6751 (2011), 1-13.
(5) "On main characteristics of the M/M/1/N queue with single and batch arrivals and the queue size controlled by AQM algorithms", Kybernetika Vol. 47, No. 6 (2011), 930-943.
Magister:Politechnika Śląska, 1998
Doktor:Politechnika Wrocławska, 2003
Habilitacja:Politechnika Śląska, 2014
mgr Martyna Kobielnik
Stanowisko:doktorant
Zakład:Zakład Informatyki
Email:Martyna.Kobielnik@polsl.pl
Telefon służbowy:032 237 20 59
Pokój:MS 415      (plan zajęć)
mgr inż. Katarzyna Komorowska
Stanowisko:specjalista inż.-tech.
Email:Katarzyna.Komorowska@polsl.pl
Telefon służbowy:032 237 28 64
Hobby:Narciarstwo, książki, wycieczki turystyczne i rowerowe
Pokój:MS 501
Ostatnie prace naukowe:1) K. Komorowska, A.J. Nowak, Poszukiwanie wartości własnych równania Helmholtza za pomocą wielokrotnej zasady wzajemności, Zeszyty Naukowe Pol. Śl., seria Matematyka-Fizyka, z. 84, 1999
Magister:Politechnika Śląska, 1992
prof. dr hab. Viktor Kulyk
Stanowisko:profesor nadzwyczajny
Zakład:Zakład Analizy i Topologii
Email:Viktor.Kulyk@polsl.pl      (strona www)
Telefon służbowy:032 237 26 45
Zainteresowania:Równania różniczkowe. Teoria sterowania. Teoria nieliniowych drgan. Inwariantne rozmaitości zakładów różniczkowych.
Hobby:Stolarstwo
Pokój:MS 517      (plan zajęć)
Ostatnie prace naukowe:1) Dichotomies and Stability in Nonautonomous Linear Systems, Taylor & Francis Inc, London 2003.
2) Issliedowania dichotomii liniejnych sistem differencjalnych urawnienij s pomoszcziu funkcji Lapunowa, Kijow, Naukowa dumka, 1990.
3) Pro wlastywist regularnosti dejakych linijnych rozszyren dynamicznych system na tori, UKRAINSKYJ MATEMATYCZNYJ ŻURNAL, 2002, т.54.№4.
4) The Invariant Toruses of Linear Extensions of Dynamic Systems, NONLINEAR OSCILLATIONS, National Academy of Sciences of Ukraine, 2001, vol. 4, no. 2, 234-240.
5) On weak regular properties of linear expansion of dynamic systems, NONLINEAR OSCILLATIONS, National Academy of Sciences of Ukraine, 1999, vol. 2, no 1, 115-127.
Magister:Czernowicy, Ukraina 1971
Doktor:Uniwersytet Kijowski, 1976
Habilitacja:Uniwersytet Kijowski, 1989
dr hab. Edward Kwaśniewicz
Stanowisko:prof. Pol. Śl.
Zakład:Zakład Matematyki Obliczeniowej i Przemysłowej
Email:Edward.Kwasniewicz@polsl.pl
Telefon służbowy:032 237 19 83
Zainteresowania:Struktura jąder atomowych. Mechanizm reakcji jądrowych. Zagadnienie wielu ciał na przykładzie układów wielonukleonowych. Zastosowanie metod matematycznych w opisie struktury jąder atomowych. Matematyczne modele struktury jąder atomowych.
Hobby:Kolekcja albumów dzieł sztuki. Leśne spacery.
Pokój:MS 516      (plan zajęć)
Ostatnie prace naukowe:1) E. Kwaśniewicz, Application of the Generalized Wick Theorem In the Description of the Nuclear States in the Boson Space, International Journal of Modern Physics E19 (2010) 541
2) E. Kwaśniewicz, E. Hetmaniok, Boson Approach to the Structure of A=62 Nuclei, International Journal of Modern Physics E16 (2007) 592
3) E. Kwaśniewicz, E. Hetmaniok, Boson Structure of the 1s0d- and 1p0f-Shell Nuclei Obtained from the Shell Model, International Journal of Modern Physics E15 (2006) 446
4) E. Kwaśniewicz, F. Catara, M. Sambataro, Description of A=22 Nuclei in the Collective Pair Approximation, Acta Physica Polonica B (2000) 2029
5) E. Kwaśniewicz, F. Catara, M. Sambataro, Structure of 1s0d- and 1p0f-Shell Nuclei in the Collective Pair Approximation Journal of Physics G63 (1997) 1
Magister:Uniwersytet Śląski, 1975
Doktor:Uniwersytet Jagiellonski, 1984
Habilitacja:Uniwersytet Jagiellonski, 1992