Pracownicy Wydziału Matematyki Stosowanej

WSZYSCY    A    B    C    D    F    G    H    I    K    L    Ł    M    N    O    P    R    S    T    U    W    Z    Ż   


dr inż. Marcin Adam
dr inż. Marcin Adam
Pełnomocnik Dziekana ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
kierownik zespołu dydaktycznego matematyków na Wydziale Mechanicznym Technologicznym oraz Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki

Katedra Matematyki
adiunkt, MS 413, tel. 32 237 13 71
dr Katarzyna Adrianowicz
dr Katarzyna Adrianowicz
kierownik zespołu dydaktycznego matematyków w Ośrodku Katowice i Instytucie Fizyki

Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
adiunkt, MS 509 II / Katowice 256, tel. 32 237 19 83
Artemovych
prof. dr hab. Orest Artemovych
Katedra Matematyki
profesor, MS 522, tel. 32 237 25 79
mgr inż. Arkadiusz Banasik
mgr inż. Arkadiusz Banasik
Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
asystent, MS 411, tel. 32 237 11 54
Bartłomiejczyk
dr Lech Bartłomiejczyk
Katedra Matematyki
asystent, MS 413, tel. 32 237 13 71
dr inż. Agnieszka Bier
dr inż. Agnieszka Bier
Pełnomocnik Dziekana ds. Ankietyzacji

Katedra Matematyki
adiunkt, MS 508 II, tel. 32 237 11 17
dr Barbara Biły
dr Barbara Biły
Katedra Matematyki
adiunkt, MS 413 / ośrodek Katowice 256, tel. 32 237 13 71
Błasik
dr inż. Marek Błasik
Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
asystent, MS 509 II, tel. 32 237 19 83
prof. dr hab. Mykola Bratiichuk
prof. dr hab. Mykola Bratiichuk
Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
profesor, MS 514, tel. 32 237 26 55
dr inż. Rafał Brociek
dr inż. Rafał Brociek
Pełnomocnik Dziekana ds. Studentów Niepełnosprawnych

Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
adiunkt, MS 509 I , tel. 32 237 17 88
Capizzi
dr Giacomo Capizzi
Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
adiunkt, MS 516, tel. 32 237 26 45
dr Robertas Damaševičius
dr Robertas Damaševičius
Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
adiunkt, MS 516, tel. 32 237 26 45
mgr inż. Ewelina Domalik
mgr inż. Ewelina Domalik
Biuro Dziekana
st. referent techniczny - informatyk, MS 502, tel. 32 237 10 61
Frankiewicz
prof. dr hab. Ryszard Frankiewicz
Katedra Matematyki
profesor, MS 503 II
dr hab. Henryk Gacki
dr hab. Henryk Gacki, prof. PŚ
Koordynator programu Realmaths / członek zarządu Konsorcjum Realmaths

Katedra Matematyki
profesor Politechniki Śląskiej, MS 523, tel. 32 237 25 83
Gacki
mgr Michał Gacki
Biuro Dziekana
referent administracyjny, MS 523, tel. 32 237 25 83
dr inż. Piotr Gawron
dr inż. Piotr Gawron
Pełnomocnik Dziekana ds. Informatycznej Obsługi Zajęć Dydaktycznych (koordynator)
Pełnomocnik ds. Nadzoru nad oprogramowaniem licencjonowanym (koordynator)
kierownik zespołu dydaktycznego matematyków na Wydziale Matematyki Stosowanej

Katedra Matematyki
adiunkt, MS 410
dr hab. inż. Edyta Hetmaniok
dr hab. inż. Edyta Hetmaniok, prof. PŚ
Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
profesor Politechniki Śląskiej, MS 512, tel. 32 237 20 33
dr hab. inż. Waldemar Hołubowski
dr hab. inż. Waldemar Hołubowski, prof. PŚ dziekan
Dziekan
Kierownik Katedry

Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
profesor Politechniki Śląskiej, MS 521, tel. 32 237 20 23
prof. dr hab. Aleksander Iwanow
prof. dr hab. Aleksander Iwanow
Katedra Matematyki
profesor, MS 520, tel. 32 237 24 84
dr inż. Konrad Kaczmarek
dr inż. Konrad Kaczmarek
Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji Wydziału (koordynator)
kierownik zespołu dydaktycznego matematyków na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej oraz Wydziale Chemicznym

Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
adiunkt, MS 509 I / GiG 253, tel. 32 237 17 88
dr inż. Adrian Kapczyński
dr inż. Adrian Kapczyński
Pełnomocnik Dziekana ds. Zdalnej Edukacji
Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Przemysłem (koordynator)

Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
adiunkt, MS 411, tel. 32 237 11 54
dr inż. Jarosław Karcewicz
dr inż. Jarosław Karcewicz
Lokalny administrator systemów informatycznych (LASI)
opiekun laboratorium 401

Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
asystent, MS 411, tel. 32 237 11 54
dr hab. inż. Wojciech Kempa
dr hab. inż. Wojciech Kempa, prof. PŚ
kierownik zespołu dydaktycznego informatyków na Wydziale Matematyki Stosowanej

Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
profesor Politechniki Śląskiej, MS 519, tel. 32 237 28 27
Kluger
mgr Roman Kluger
Katedra Matematyki
asystent, MS 509 II, tel. 32 237 19 83
mgr Martyna Kobielnik
mgr Martyna Kobielnik
Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
asystent, MS 411, tel. 32 237 11 54
Komorowska
mgr inż. Katarzyna Komorowska
Biuro Dziekana
st. specjalista administracyjny, MS 501, tel. 32 237 28 64
Konkol
lic. Marianna Konkol
kierownik Biura Dziekana

Biuro Dziekana
kierownik Biura Dziekana, MS 309A, tel. 32 237 20 29 / 20 39
Kozyra
dr Paweł Kozyra
Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
asystent, MS 509 II, tel. 32 237 19 83
prof. dr hab. Viktor Kulyk
prof. dr hab. Viktor Kulyk
Katedra Matematyki
profesor, MS 503 II
mgr Sławomir Kusiński
mgr Sławomir Kusiński
Katedra Matematyki
asystent, MS 413, tel. 32 237 13 71
dr inż. Marcin Lawnik
dr inż. Marcin Lawnik
Opiekun Domów Studenckich
opiekun laboratorium 406

Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
adiunkt, MS 411, tel. 32 237 11 54
dr inż. Jakub Jan Ludew
dr inż. Jakub Jan Ludew
Katedra Matematyki
asystent, MS 413, tel. 32 237 13 71
dr Ewa Łobos
dr Ewa Łobos
kierownik zespołu dydaktycznego matematyków na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
adiunkt, MS 509 II / AEiI 622a, tel. 32 237 12 03
mgr inż. Martyna Maciaszczyk
mgr inż. Martyna Maciaszczyk
Koordynator ds. obciążeń dydaktycznych

Katedra Matematyki
asystent, MS 508 I , tel. 32 237 20 43
dr Zbigniew Marszałek
dr Zbigniew Marszałek
opiekun laboratorium 412

Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
adiunkt, MS 516, tel. 32 237 26 45
dr inż. Elwira Mateja-Losa
dr inż. Elwira Mateja-Losa
Pełnomocnik Dziekana ds. Kontroli Zarządczej

Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
asystent, MS 509 II, tel. 32 237 19 83
dr inż. Marek Morawiak
dr inż. Marek Morawiak
Biuro Dziekana
samodzielny referent techniczny, MS 413, tel. 32 237 13 71
dr hab. Iwona Nowak
dr hab. Iwona Nowak, prof. PŚ
Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Zagranicą, Kształcenia Międzynarodowego oraz Rekrutacji studentów zagranicznych na pełne studia

Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
profesor Politechniki Śląskiej, MS 306, tel. 32 237 19 89
Oliynyk
prof. dr hab. Bogdana Oliynyk
Katedra Matematyki
adiunkt, MS 503 II
Pabiasz
dr inż. Sebastian Pabiasz
Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
adiunkt, MS 509 II, tel. 32 237 19 83
dr inż. Bartłomiej Pawlik
dr inż. Bartłomiej Pawlik
Katedra Matematyki
asystent, MS 508 II, tel. 32 237 11 17
dr hab. inż. Bożena Piątek
dr hab. inż. Bożena Piątek, prof. PŚ prodziekan
Prodziekan ds. Ogólnych

Katedra Matematyki
profesor Politechniki Śląskiej, MS 413, tel. 32 237 13 71
Pikiewicz
dr inż. Piotr Pikiewicz
Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
adiunkt, MS 411, tel. 32 237 11 54
dr inż. Mariusz Pleszczyński
dr inż. Mariusz Pleszczyński
kierownik zespołu dydaktycznego matematyków na Wydziałach Architektury oraz Budownictwa
opiekun laboratorium 309

Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
adiunkt, MS 509 I , tel. 32 237 17 88
dr inż. Dawid Połap
dr inż. Dawid Połap
opiekun laboratorium 415

Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
adiunkt, MS 516, tel. 32 237 26 45
Profus
inż. Karol Profus
Biuro Dziekana
referent techniczny, MS 525 / 210A, tel. 32 237 28 37
Prokop
mgr inż. Katarzyna Prokop
Katedra Matematyki
asystent, MS 516, tel. 32 237 26 45
dr Michał Różański
dr Michał Różański
Katedra Matematyki
asystent, MS 413, tel. 32 237 13 71
dr Alicja Samulewicz
dr Alicja Samulewicz
Katedra Matematyki
adiunkt, MS 413, tel. 32 237 13 71
Sawicz
dr Katarzyna Sawicz
Katedra Matematyki
asystent, MS 508 I , tel. 32 237 20 43
dr hab. Beata Sikora
dr hab. Beata Sikora, prof. PŚ
Pełnomocnik Dziekana ds. Zarządzania Projektami

Katedra Matematyki
profesor Politechniki Śląskiej, MS 518 / AEiI 622a, tel. 32 237 25 38
Siłka
mgr inż. Jakub Siłka
Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
asystent, MS 516, tel. 32 237 26 45
dr inż. Piotr Słanina
dr inż. Piotr Słanina
Katedra Matematyki
adiunkt, MS 508 II, tel. 32 237 11 17
prof. dr hab. inż. Damian Słota
prof. dr hab. inż. Damian Słota
Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
profesor, MS 515, tel. 32 237 26 37
dr hab. inż. Roksana Słowik
dr hab. inż. Roksana Słowik
Pełnomocnik Dziekana ds. Monitorowania Karier Absolwentów

Katedra Matematyki
adiunkt, MS 508 II, tel. 32 237 11 17
Smuda
mgr Adrian Smuda
Katedra Matematyki
asystent, MS 513, tel. 32 237 16 69
dr inż. Marcin Sobota
dr inż. Marcin Sobota
Pełnomocnik Dziekana ds. Ochrony i Komercjalizacji Własności Intelektualnej (koordynator)

Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
adiunkt, MS 411, tel. 32 237 11 54
Solomko
mgr Viktoria Solomko
Katedra Matematyki
asystent
dr inż. Zdzisław Sroczyński
dr inż. Zdzisław Sroczyński
Pełnomocnik Dziekana ds. Bazy Ekspertów i Aparatury
opiekun laboratorium 510

Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
adiunkt, MS 509 II, tel. 32 237 19 83
dr inż. Andrzej Starosolski
dr inż. Andrzej Starosolski
Katedra Matematyki
adiunkt, MS 413, tel. 32 237 13 71
Stecuła
mgr inż. Beniamin Stecuła
Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
asystent, MS 411, tel. 32 237 11 54
Szymura
mgr Monika Szymura
Katedra Matematyki
asystent, MS 413, tel. 32 237 13 71
dr inż. Witold Tomaszewski
dr inż. Witold Tomaszewski
Katedra Matematyki
asystent, MS 508 I , tel. 32 237 20 43
dr inż. Jacek Uryga
dr inż. Jacek Uryga
Pełnomocnik Dziekana ds. BHP oraz Gospodarki substancjami i Odpadami Niebezpiecznymi
kierownik zespołu dydaktycznego matematyków na Wydziale Elektrycznym

Katedra Matematyki
adiunkt, MS 413, tel. 32 237 13 71
Wieczorek
mgr inż. Michał Wieczorek
Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
asystent, MS 516, tel. 32 237 26 45
Witkowski
mgr inż. Mirosław Witkowski
Biuro Dziekana
referent techniczny, asystent, MS 525, tel. 32 237 13 43 / 28 37
dr hab. inż. Roman Wituła
dr hab. inż. Roman Wituła, prof. PŚ
Kierownik Katedry

Katedra Matematyki
profesor Politechniki Śląskiej, MS 513 / Elektr. 7, tel. 32 237 16 69
dr hab. inż. Adam Woryna
dr hab. inż. Adam Woryna, prof. PŚ
Katedra Matematyki
profesor Politechniki Śląskiej, MS 508 II, tel. 32 237 11 17
prof. dr hab. inż. Marcin Woźniak
prof. dr hab. inż. Marcin Woźniak
Pełnomocnik Dziekana ds. Lokalnej Administracji Bezpieczeństwa Informacji
Lokalny pełnomocnik ochrony danych osobowych (LPODO)

Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
profesor, MS 517, tel. 32 237 13 41
mgr Hanna Wójtowicz
mgr Hanna Wójtowicz
Biuro Dziekana
specjalista administracyjny, MS 501, tel. 32 237 20 23
dr inż. Adam Zielonka
dr inż. Adam Zielonka
opiekun laboratorium 308

Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
adiunkt, MS 509 I , tel. 32 237 17 88
dr inż. Marek Żabka
dr inż. Marek Żabka
kierownik zespołu dydaktycznego matematyków w Ośrodku w Zabrzu
opiekun laboratorium 409

Katedra Matematyki
adiunkt, MS 508 I , tel. 32 237 20 43