Wzory podań, pomoc materialna, domy studenckie

Biuro Obsługi Studenta 7 (Symbol RD1-12) jest czynne dla studentów codziennie w godz. 9.00 - 14.00, pokój 305A.Szczegółowe informacje związane z prowadzeniem spraw studentów oraz wzory pism można znaleźć na stronie Centrum Obsługi Studiów.

Pomoc materialna
Informacje o pomocy materialnej dla studentów można znaleźć na stronie Centrum Obsługi Studiów w dziale Świadczenia dla studentów

Praktyki zawodowe
Informacje o praktykach można znaleźć na stronie Centrum Obsługi Studiów w dziale Praktyki zawodowe