Zapraszamy na nową stronę Wydziału: www.polsl.pl/rms/
Informacje znajdujące się na obecnej stronie mogą być nieaktualne.

Konta Wydziałowe

Każdy student ma możliwość uzyskania konta w domenie ms.polsl.pl
Umożliwia ono zalogowanie się przez swój profil na komputery stacjonarne w laboratoriach.

Konto przysługuje tak długo, jak długo jest się studentem Wydziału Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. Po podbiciu karty obiegowej konto zostaje skasowane.


W razie pytań lub problemów proszę się zgłosić do Karola Profusa (pokój 502, Karol.Profus@polsl.pl)