Komisja ds. Kształcenia

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki Stosowanej z dnia 21 września 2016 r. powołana została Wydziałowa Komisja ds. Kształcenia na kadencję 2016 - 2020 w składzie:

dr hab. inż. Edyta HETMANIOK - PrzewodniczącyKoordynacja prac
dr hab. inż. Wojciech KEMPAKierowanie podkomisją ds. programu kształcenia na kierunku Informatyka
Kierowanie weryfikacją projektów inżynierskich na kierunku Informatyka
dr hab. inż. Roman WITUŁAKierowanie podkomisją ds. programu kształcenia na kierunku Matematyka
Kierowanie weryfikacją prac dyplomowych na kierunku Matematyka
dr inż. Piotr GAWRONKoordynacja prac podkomisji ds. programów kształcenia na kierunkach Matematyka i Informatyka
dr inż. Beata BAJORSKA-HARAPIŃSKAPodkomisja ds. programów kształcenia na kierunku Matematyka
Zbieranie dokumentacji przedmiotów na kierunku Matematyka st. II
dr hab. inż. Bożena PIĄTEKPodkomisja ds. programów kształcenia na kierunku Matematyka
Weryfikacja prac dyplomowych na kierunku Matematyka
dr inż. Marcin ADAMPodkomisja ds. programów kształcenia na kierunku Matematyka
Weryfikacja prac końcowych na SPD
dr inż. Piotr SŁANINAPodkomisja ds. programów kształcenia na kierunku Matematyka
Weryfikacja prac końcowych na SPD
Zbieranie i kontrola kart przedmiotów na kierunku Matematyka st. I
dr Alicja SAMULEWICZPodkomisja ds. programów kształcenia na kierunku Matematyka
Weryfikacja prac dyplomowych na kierunku Matematyka
Zbieranie i kontrola kart przedmiotów na kierunku Matematyka st. II
dr inż. Agnieszka BIERPodkomisja ds. programów kształcenia na kierunku Matematyka
Weryfikacja prac dyplomowych na kierunku Matematyka
dr inż. Jacek URYGAWeryfikacja prac dyplomowych na kierunku Matematyka
Zbieranie dokumentacji przedmiotów na kierunku Matematyka st. I
dr inż. Mariusz PLESZCZYŃSKIPodkomisja ds. programu kształcenia na kierunku Informatyka
Zbieranie dokumentacji przedmiotów na kierunku Informatyka st. I
dr inż. Zdzisław SROCZYŃSKIPodkomisja ds. programu kształcenia na kierunku Informatyka
Zbieranie i kontrola kart przedmiotów na kierunku Informatyka st. I
dr inż. Marcin WOŹNIAKPodkomisja ds. programu kształcenia na kierunku Informatyka
Weryfikacja projektów inżynierskich na kierunku Informatyka
dr inż. Adam ZIELONKAPodkomisja ds. programu kształcenia na kierunku Informatyka
Weryfikacja projektów inżynierskich na kierunku Informatyka
dr inż. Marcin LAWNIKPodkomisja ds. programu kształcenia na kierunku Informatyka
Weryfikacja projektów inżynierskich na kierunku Informatyka
przedstawiciele studentów:Konsultacje z samorządem studenckim