Pełnomocnicy Dziekana w kadencji 2016-2020

dr inż. Elwira MATEJA-LOSA Kontroli Zarządczej
dr Beata SIKORA Zarządzania Projektami
Teresa GRABOWSKA Planowania i Kontrolingu
dr Iwona NOWAK Współpracy z Zagranicą
Kształcenia Międzynarodowego
Rekrutacji studentów zagranicznych na pełne studia
dr inż. Marcin ADAM Monitorowania Karier Absolwentów
dr inż. Konrad KACZMAREK Promocji Wydziału
dr inż. Jacek URYGA BHP
Gospodarki substancjami i Odpadami Niebezpiecznymi
mgr in. Rafał MARJASZ Administrator Platformy Zdalnej Edukacji na Wydziale Matematyki Stosowanej
mgr inż Rafał BROCIEK Studentów Niepełnosprawnych
dr inż. Zdzisław SROCZYŃSKI Bazy Ekspertów i Aparatury
dr inż. Agnieszka BIER Ankietyzacji
dr inż. Piotr GAWRON Informatycznej Obsługi Zajęć Dydaktycznych
Nadzoru nad oprogramowaniem licencjonowanym
dr inż. Jakub Jan LUDEW Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
dr inż. Marcin WOŹNIAK Lokalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Lokalny pełnomocnik ochrony danych osobowych (LPODO)
dr inż. Adrian KAPCZYŃSKI Zdalnej Edukacji
Współpracy z Przemysłem
dr inż. Jarosław KARCEWICZ Lokalny administrator systemów informatycznych (LASI)
dr inż. Marcin SOBOTA Ochrony i Komercjalizacji Własności Intelektualnej