Zapraszamy na nową stronę Wydziału: www.polsl.pl/rms/
Informacje znajdujące się na obecnej stronie mogą być nieaktualne.