Kierunek Informatyka: Wykłady monograficzne i przedmioty obieralne (2019/20)

Wykłady monograficzne i przedmioty obieralne dla I stopnia (kierunek Informatyka) w roku akademickim 2019/20
PRZEDMIOTY OGRANICZONEGO WYBORU

Wykład monograficzny I w języku angielskim (semestr V)
Liczba studentów wybierających wykład monograficzny może wynosić co najwyżej 26 osób
 • Algorithms and paradigms for pattern recognition – prof. Giacomo Capizzi
 • Representative topics of the optimization theory with practical realization - dr hab. inż. Edyta Hetmaniok, prof. PŚ
 • Development of Computer Games - prof. Rytis Maskeliunas
 • Mathematical modeling in technical, physical and natural sciences - prof. Wladimir Mitiuszew

  Wykład monograficzny II w języku angielskim (semestr VI )
 • Introduction to performance evaluation of internet and computer systems – prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski
 • Program specialization and metaprogramming - prof. Robertas Damasevicius
 • Operational research - dr hab. inż Edyta Hetmaniok, prof. PŚ

  Wykład monograficzny III (semestr VI )
 • Teoria systemów liniowych - prof. Jerzy Klamka
 • Podstawy uczenia maszynowego - dr inż. Jarosław Miszczak
 • Wybrane algorytmy geometrii obliczeniowej - dr inż. Marek Żabka


  PRZEDMIOTY SWOBODNEGO WYBORU

  Przedmiot obieralny I  (semestr V)
 • Bezpieczeństwo sieciowych systemów operacyjnych - dr inż. Jarosław Karcewicz
 • Programowanie w języku Lua - dr inż. Zdzisław Sroczyński
 • Technologie .NET - dr hab. inż. Marcin Woźniak oraz mgr Dawid Połap
 • Podstawy budowy gier w C# i UNITY - dr hab. inż. Marcin Woźniak oraz mgr Dawid Połap
 • Przetwarzanie multimediów - dr hab. inż. Marcin Woźniak oraz mgr Dawid Połap

  Przedmiot obieralny II (semestr V)

 • Latex dla informatyków - dr inż. Piotr Gawron
 • Heurystyczne metody optymalizacyjne - dr hab. Iwona Nowak
 • Elementy teorii fraktali - dr hab. inż. Damian Słota, prof. PŚ
 • Wybrane algorytmy w teorii grafów - dr inż. Marek Żabka

  Przedmiot obieralny III (semestr VI )

 • Audytowanie bezpieczeństwa aplikacji webowych - dr inż. Adrian Kapczyński
 • Projektowanie rozwiązań chmurowych z wykorzystaniem Amazon Web Services - dr inż. Adrian Kapczyński
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych - dr inż. Jarosław Karcewicz
 • Zarządzanie środowiskami serwerowymi i aplikacjami sieciowymi dla programistów - dr inż. Jarosław Karcewicz

  Przedmiot obieralny IV (semestr VI )

 • Fotografia cyfrowa - dr inż. Piotr Gawron
 • Języki skryptowe w analizie danych - dr inż. Marcin Lawnik
 • Teoria szachów - dr inż. Piotr Słanina
 • Praca zespołowa w projektach IT - dr inż. Mariusz Pleszczyński oraz mgr inż Dominik Tałanda
 • Webowe gry planszowe - dr inż. Marek Żabka


  UWAGA!
  Maksymalna liczba studentów wybierających wykład monograficzny nie może być większa niż 36 osób, natomiast liczba studentów wybierających przedmiot obieralny nie może być mniejsza niż 25. O wyborze przedmiotu decydować będzie miejsce na liście rankingowej ocen.