Kierunek Matematyka (st II): Wykłady monograficzne i przedmioty obieralne (2019/20)

Wykłady monograficzne i przedmioty obieralne dla II stopnia (kierunek Matematyka) w roku akademickim 2019/20PRZEDMIOTY OGRANICZONEGO WYBORU

Wykład monograficzny I w języku angielskim (semestr III )
 • Inverse Problems - dr hab. Iwona Nowak
 • Mathematics of blockchain - prof. Bogdana Oliynyk

  Wykład monograficzny II (semestr III )
 • Wybrane metody modelowania matematycznego - prof. dr hab. inż. Radosław Grzymkowski
 • Rachunek operatorowy - dr hab. Beata Sikora

  Seminarium w języku angielskim (semestr III )
 • Selected topics in mathematics - prof. Olga Macedońska-Nosalska
 • Mathematical modeling in technical, physical and natural sciences - prof. Wladimir Mitiuszew


  PRZEDMIOTY SWOBODNEGO WYBORU

  Przedmiot obieralny I (semestr IV)
 • Heurystyczne metody optymalizacyjne - dr hab. Iwona Nowak
 • Języki skryptowe w analizie danych - dr inż. Marcin Lawnik
 • Programowanie obiektowe w T-SQL - dr inż. Zbigniew Marszałek
 • Programowanie w PL-SQL firmy Oracle - dr inż. Zbigniew Marszałek
 • Przetwarzanie multimediów - dr hab. inż. Marcin Woźniak oraz mgr Dawid Połap

  Przedmiot obieralny II (semestr IV)
 • Wybrane algorytmy w teorii grafów - dr inż. Beata Bajorska-Harapińska
 • Wybrane zagadnienia matematyki dyskretnej - dr inż. Beata Bajorska-Harapińska
 • Podstawy topologii nieskończenie wymiarowej - dr inż. Alicja Samulewicz
 • Teoria ciał - dr inż. Witold Tomaszewski
 • Skończone grupy permutacji - dr inż. Witold Tomaszewski
 • Automaty i grupy automatowe - dr hab. inż. Adam Woryna


  UWAGA!
  Maksymalna liczba studentów wybierających wykład monograficzny nie może być większa niż 15 osób, natomiast liczba studentów wybierających przedmiot obieralny nie może być mniejsza niż 14. O wyborze przedmiotu decydować będzie miejsce na liście rankingowej ocen.