Zajęcia prowadzone zdalnie w roku akad. 2020/2021

UWAGA! Decyzją Dziekana wszystkie zajęcia dla studentów Wydziału Matematyki Stosowanej od dnia 22 października br. do odwołania odbywają się w trybie zdalnym.


Rozkład wykładów zdalnych w semestrze zimowym w roku akad. 2020/2021 dla kierunków:

Informatyka (studia I oraz II stopnia w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym)

Matematyka (studia I oraz II stopnia w trybie stacjonarnym)


Wszystkie zajęcia odbywają się od 5 października według harmonogramu zajęć dostępnego na stronie plan.polsl.pl. Zajęcia zaplanowane w dniu oznaczonym w harmonogramie zajęć jako dzień zdalny, odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Platforma Zdalnej Edukacji, Zoom, Microsoft Teams). W pozostałych dniach zajęcia odbywają się w sposób kontaktowy (na miejscu). Wszystkie wykłady, seminaria, laboratoria komputerowe, lektoraty z języków obcych oraz część ćwiczeń tablicowych odbywa się w trybie zdalnym.
Informacje o zajęciach zdalnych dla studentów wyższych lat studiów I stopnia oraz studentów studiów II stopnia znajdują się na poszczególnych kursach prowadzonych na Platformie Zdalnej Edukacji.


Uwaga! Dodatkowe informacje dla studentów I roku studiów I stopnia:

Zajęcia dla I semestru studiów stacjonarnych kierunków Matematyka i Informatyka odbywają się również od 5 października według harmonogramu zajęć dostępnego na stronie plan.polsl.pl - wykłady i laboratoria w trybie zdalnym, ćwiczenia tablicowe w trybie kontaktowym. Poniżej znajdują się informacje o sposobie dołączenia do pierwszych zajęć prowadzonych w trybie zdalnym:

I rok Informatyka (studia I stopnia w trybie stacjonarnym)

I rok Informatyka (studia I stopnia w trybie niestacjonarnym) (zajęcia od 3 października, więcej)

I rok Matematyka (studia I stopnia)

Podział na grupy dziekańskie dla I roku

Szkolenie BHP

Szkolenie z etyki i własności intelektualnej (dla kierunku Matematyka st. I sem. I)

Badania lekarskie
Zajęcia z wychowania fizycznego oraz języków obcych:

Zajęcia z wychowania fizycznego

Zajęcia z języków obcych w trybie zdalnym w semestrze zimowym 2020/21 dla grup podejmujących zajęcia z języków obcych po raz pierwszy

Zajęcia z języków obcych w trybie zdalnym w semestrze zimowym 2020/21 dla grup kontynuujących lektoratPozostałe informacje:

Dobre obyczaje w ramach zdalnej edukacji

Dostęp do programu Mathematica

Mapa rozmieszczenia sal, w których odbywają się zajęcia

Filmik jak trafić do budynku Laboratorium Budownictwa (LB)

Filmik jak trafić do budynku Centrum Edukacyjno Kongresowego (CEK)Ostatnia aktualizacja: 12 listopada 2020 godz. 8:00