Kierunek Matematyka (st I): Wykłady monograficzne i przedmioty obieralne (2020/21)

Wykłady monograficzne i przedmioty obieralne dla I stopnia (kierunek Matematyka) w roku akademickim 2020/21PRZEDMIOTY OGRANICZONEGO WYBORU

Wykład monograficzny I w języku angielskim (semestr IV )
 • Introduction to modules and category theory - dr Paweł Gładki
 • Principles and applications of the optimization theory - dr hab. inż. Edyta Hetmaniok, prof. P¦

  Wykład monograficzny II w języku angielskim (semestr IV )
 • Inverse problems - dr hab. Iwona Nowak, prof. P¦
 • Selected topics in discrete mathematics - dr inż. Beata Bajorska - Harapińska

  Wykład monograficzny III (semestr VI )
 • Badania operacyjne - dr hab. inż. Edyta Hetmaniok, prof. P¦
 • Heurystyczne metody optymalizacyjne - dr hab. Iwona Nowak, prof. P¦


  PRZEDMIOTY SWOBODNEGO WYBORU

  Przedmiot obieralny I  (semestr V )
 • Latex dla matematyków - dr inż. Piotr Gawron
 • Systemy algebraiczne - dr inż. Piotr Gawron
 • Programowanie obiektowe w Java firmy Oracle - dr Zbigniew Marszałek
 • Analiza i wizualizacja danych - dr inż. Marcin Lawnik
 • Języki skryptowe w analizie danych - dr inż. Marcin Lawnik
 • Teoria szachów - dr inż. Piotr Słanina
 • Tworzenie aplikacji desktopowych w technologii .Net - dr inż. Adam Zielonka

  Przedmiot obieralny II (semestr VI )
 • Wybrane zagadnienia teorii grafów - dr inż. Beata Bajorska - Harapińska
 • Teoria gier - dr inż. Piotr Słanina
 • Kody korekcyjne - dr inż. Witold Tomaszewski
 • Teoria liczb i kryptografia - dr inż. Witold Tomaszewski
 • Wybrane działy kombinatoryki - dr inż. Witold Tomaszewski
 • Teoria równań funkcyjnych - dr inż. Marcin Adam
 • Funkcje zespolone - dr inż. Marcin Adam
 • Elementy analizy kombinatorycznej - dr inż. Jacek Uryga
 • Analiza Fouriera na grupach - dr inż. Jacek Uryga

  Przedmiot obieralny III (semestr VI )
 • Fotografia cyfrowa - dr inż. Piotr Gawron
 • Wybrane zagadnienia teorii katastrof - dr Barbara Biły
 • Programowanie aplikacji wieloplatformowych - dr inż. Zdzisław Sroczyński
 • Programowanie stron internetowych - dr inż. Marek Żabka


  UWAGA!
  Minimalna liczba studentów wybieraj±cych wykład monograficzny nie może być mniejsza niż 25 osób. Liczba studentów wybieraj±cych przedmiot obieralny również nie może być mniejsza niż 25. O wyborze przedmiotu decydować będzie miejsce na li¶cie rankingowej ocen.